Jy is hier:
Tuis
Kontak my

  

      OPEDAG

  

22 Mei 2014

Die Opedag se datum het verander van  30 Julie  na  22 Mei  as gevolg van die vervroegde registrasies vir 2015

Begeleide toere vanaf 14:00 17:30

Ouerinligtingsvergadering: 17:00 in die skoolsaal

    

Klofie-ouers volg die skakel om u kind se rooster, debietpunte klastoetse en klastye te monitor.

Scadsys Mobile http://www.scadco.co.za/ScadCo/System/Parents/Parentlogin.aspx?school=0006o