Vakatures September 2017

VAKATURE: SPORTHOOF – HOËRSKOOL  WATERKLOOF

Die posisie van sporthoof by Hoërskool Waterkloof is vanaf 1 Januarie 2018 beskikbaar.

Dié pos is ‘n ideale geleentheid vir ‘n persoon met ‘n passie en belangstelling in die ontwikkeling van kinders en sport  en bied vele uitdagings en geleenthede in ‘n dinamiese werksomgewing.

Vereistes

Vertroud met skolesport en die ontwikkeling van strategie | Uitstekende administratiewe-, organisatoriese-, bestuurs – en kommunikasievaardighede | Vermoë om in span te werk |

Dinamiese persoonlikheid | Bemarkingsgeoriënteerd | ‘n Toepaslike kwalifikasie met ‘n opvoedkundige en sportagtergrond | Projekbestuur – sterk aanbeveling | Geldige rybewys.

Pligte 

Algemene administrasie, organisering en koördinering van al die sportsoorte wat by die skool aangebied word. | Opstel van doelwitte en besigheidsplanne om oorhoofste strategie van die skool te ondersteun. | Die projekbestuur en ontwikkeling van sportaktiwiteite en die sportburo.

Bestuur en ontwikkeling van sportfasiliteite. | Identifisering en werwing van sporttalent.

‘n Mededingende salaris word aangebied. Die sluitingsdatum vir aansoeke is Maandag, 9 Oktober 2017.  Aansoeke moet asseblief van ‘n CV en bewys van kwalifikasie vergesel word.  Rig alle aansoeke en navrae aan me. Ciska Spelt by ciska.spelt@klofies.co.za.

 

___________________________________________________

 

VAKATURE: HOKKIE DIREKTEUR – HOËRSKOOL  WATERKLOOF

Die posisie van hokkiedirekteur by Hoërskool Waterkloof is vanaf 1 Januarie 2018 beskikbaar.

Dié pos is ‘n ideale geleentheid vir ‘n persoon met ‘n passie en belangstelling in die ontwikkeling van kinders asook hokkie en bied vele uitdagings en geleenthede in ‘n dinamiese werksomgewing.

Vereistes

Leierskap, bestuurs- en organisatoriese vaardighede | Projekbestuur – sterk aanbeveling | Geldige rybewys. |  Toepaslike kwalifikasie met opvoedkundige en sportagtergrond.

Pligte 

Hokkie-afrigting, bestuur van instandhouding van astro-hokkieveld, goeie kommunikasie-vaardigede, aanbieding van hokkie as vak.

Die sluitingsdatum vir aansoeke is Maandag, 9 Oktober 2017.  Aansoeke moet asseblief van ‘n CV en bewys van kwalifikasie vergesel word.  Rig alle aansoeke en navrae aan me. Ciska Spelt by ciska.spelt@klofies.co.za.

Onderhoude sal met suksesvolle gekortlyste kandidate geskeduleer word.

nineteen + sixteen =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + 19 =