KOSHUIS

Jou tweede huis

Lewe in die skoolkoshuis by Klofies kan baie opwindend en verrykend wees.  As jy toegelaat word tot die koshuis, sal jy voordeel trek uit ’n hele wêreld van vriendskappe wat ’n leeftyd sal hou.

Jy kan betrokke raak by sport, kulturele aktiwiteite, sosiale aktiwiteite en die belangrikste van alles, is die akademiese ondersteuningdienste, wat jou kan help om akademiese sukses te behaal.

Klofiekoshuis is ’n belangrike plek waar jy kan groei tot volwassenheid. Vanweë die gewildheid van die koshuis is daar ’n waglys vir aansoekers. Jy moet dus so gou as moontlik aansoek doen om jou plek te verseker.

Die skool glo dat die skoolkoshuis gefokusde ondersteuning aan leerders bied en daarom presteer koshuisstudente akademies baie goed.

Aan die hoof van die koshuis is die koshuishoof, mnr. Leon Verster. Hy word bygestaan deur  die koshuiskomitee. Saam sorg hulle dat die skoolreëls en huisreëls nagekom word en aanvaar verantwoordelikheid vir alles wat in die koshuis gebeur.

Die skoolkoshuis maak tans voorsiening vir  80 leerders wat mettertyd kan groei tot 200.

SNOEPIE

Die skoolsnoepie word deur die skool bedryf en bied ‘n groot verskeidenheid van broodjies, pasteie, trammezinis, slaaie, ontbyte asook ystee, koffie, water, vrugtesappe en melkies .  Dit bied aan  leerders ‘n groot keuse van gesonde kos  en met so min as R30 kan hulle ‘n ietsie te ete en te drinke koop.

Daar is van selfs heerlike tuisgebak en verjaarsdae koeke kan op bestelling gebak kan word.  Alles by die Watertand!

NASKOOLSENTRUM

Die naskoolsentrum het sy deure op 12 Januarie 2011 geopen. Daar is tans 100 leerders wat van die naskoolfasiliteite gebruik maak. Die naskool word deur Me Erika Denysschen bestuur. Sy beskik oor onderwysopleiding en -ervaring en het al haar eie besigheid bedryf en het reeds ervaring by ‘n naskoolsentrum opgedoen. Me Erika Denysschen sal saam met ses senior studente (tutors) en ‘n algemene assistent vir die totale bestuur en funksionering van die naskoolsentrum verantwoordelik wees.

Dit is die skoolbestuur se oogmerk om ‘n volledige en professionele diens aan ons gemeenskap beskikbaar te stel. Leerders sal in die bestaande sportklubhuis middagete geniet, ontspan en in die onderriglokaal die geleentheid hê om onder toesig en met die hulp van personeel te leer of huiswerk te doen. Die fasiliteit is met die nodige meubels, klankstelsel, rekenaars, internettoegang en studieruimte toegerus om ‘n gestruktureerde, maar huislike omgewing te skep.

DAGPROGRAM:

14:00 – 14:30  Etenstyd (middagete word nié deur die loop van die middag verskaf nie, slegs in hierdie tyd)

14:45 – 15:45  Studie

15:45 – 16:15  Breuk

16:15 – 17:30  Studie

17:30   Amptelike sluittyd vanaf Maandag tot Donderdag

17:00   Amptelike sluittyd Vrydae.

Enige leerder wat nog later vir ouers moet wag, moet by die hoofhek in die skoolterrein wag.

Twee tutors, wat senior voorgraadse studente is, is elke middag beskikbaar om te help met huiswerk, toesig en algemene kontrole van leerders.  Die personeel by die naskool poog regtig dat leerders hulle huiswerk sal voltooi.

Sportbywoning geskied volgens die skoolprogram en naskoolleerders moet hiervoor uit- en inteken by die naskool.  Hierdie uit- en intekenlyste word streng bygehou en nagegaan.  Toesig oor klere en skooltasse is hier baie belangrik.  Dit is veilig by die naskool tot ná sportoefening.

Ouers teken die leerders by die naskool uit wanneer hulle huis toe gaan om onnodige komplikasies met moontlike rondlopery te voorkom.  Indien u die vrymoedigheid het om u kind hiermee te vertrou, mag hy of sy self uitteken.  Bevestig asseblief met die naskoolbestuurder indien u kind self mag uitteken.

Registrasie van leerders kan by die finansiële kantoor by me. Junel van Staden gedoen word.

Die naskool is alle skooldae oop, maar nie gedurende vakansies of op publieke vakansiedae nie.

Internet-fasiliteite is gratis beskikbaar vir die leerders om take te doen en inligting te bekom.  ‘n Drukker (nie kleur) is ook vir hierdie doel beskikbaar.

Middagete word by die koshuiseetsaal bedien en is opsioneel teen ‘n ekstra koste.

NASKOOLBESTUURDER:

Me Erika Denysschen

082 784 3347

Vir enige navrae ten opsigte van die naskoolsentrum, kan u gerus die volgende persone kontak:

Rekenings: Me. Junel van Staden

(012) 347 0277 x 218

Bestuurder en navrae: Me Erika Denysschen

082 784 3347

Skoolkontak: Me. I. Knoetze (012) 347 0277

BUSROETES

Hiermee die tye en punte van die Klofie-busdiens:

Die Centurion-bussie stop by die volgende punte:                     

06:35

Ou Johannesburgweg en Golflaan

Zwartkop Gholfbaan

06:45

Hoek van End- en Jim van der Merwestrate

Caltex-vulstasie

06:55

Hoek van John Vorster en Akkerboomstrate

Total-vulstasie

07:05

Hoek van Bothalaan en Lupinstraat

Engen-vulstasie

Die Rooihuiskraal | Midstream-bussie stop by die volgende punte:

06:10

Laerskool Rooihuiskraal, hoek van Maraboe- en Panoramaweg

06:25

Sasol-vulstasie oorkant Midstream Kleuterskool

06:40

Centurion Gholflandgoed se hoofhek, John Vorsterrylaan

Let wel:  Die busbestuurder sal op ‘n daaglikse basis die leerders in kennis stel om watter tyd die bus in die middag vertrek.

Die Oosrand-bussie vertrek as volg:

06:20

Hoek van Atlas- en Geldenhuys Bonaeroparkstraat, Kemptonpark

Bonaeropark Winkelsentrum

06:30

Hoek van Monument- en Rietfonteinweg, Kemptonpark

Cavendish Square

06:45

Pomonaweg

BP-vulstasie (oorkant Noag se mark)

Let wel:  Die busbestuurder sal op ‘n daaglikse basis die leerders in kennis stel om watter tyd die bus in die middag vertrek.

Die Zambesi | Stormvoël-bussie stop by die volgende punte:

06:30

Hoek van Veda- en Sefako Makghatoweg (ou Zambeziweg)

Builders Warehouse

06:45

Stormvoëlweg

Sasol-garage en KFC

Die skool is verantwoordelik vir die bus se roete.

Die volgende busroetes word ook deur die skool behartig:

06:30   Mooikloof Village, Spar (Garsfonteinweg)

06:40   Q4 vulstasie (op verlenging van Garsfonteinweg)

06:50   Hoek van Sinovich en Delmaspad

MIDDAGROETES

Bus vertoon: “Brooklyn (10)”

Roete:              Waterkloof na Garsfontein via Charlesstraat na die stad

Ry via Solomon Mahlangu-rylaan (Hans Strijdom), links in January Masilela-rylaan (Genl. Louis Botha), links in Douglas Scholtz, regs in William Nicol, Duvernoy, links in Chopin, regs in Beethoven, links in Anton van Wouw, links in Garsfontein (laai Glen High-leerders op) regs in Lois, links in Atterbury, links in Charlesstraat na die stad.

Bus vertoon: “Monumentpark”

Roete:              Waterkloof oor Neptune en Aquila na die stad

Laai leerders voor skool op.  Ry in Boeing, Ebenhaezer, Lawrie, Sidwell en eindig sirkelrit vir Monumentpark (2).  Ry in Delmasweg, regs in Koedoesnek, links in Cliff, regs in Skilpad, links in Bushbuck, Lion, regs in Elephant, regs in Nelson Mandela, links in Makou, regs in Coetser, regs in Kolgans, regs in Windswawel, links in Kransduif, regs in Piet-my-Vrou, links in Diedrikkie, links in Kalkoen, links in Veldpou tot by Solomon Mahlangu-rylaan (Hans Strijdom) dan stad toe via Solomon Mahlangu-rylaan en Nelson Mandela-rylaan.

Bus vertoon: “W/Kloof Ridge”

Roete: Op pad na die stad ry noord in Boeing, oor Solomon Mahlangu-rylaan (Hans Strijdom), draai langs die skool, regs in Solomon Mahlangurylaan.  Vertrek vanaf die skool om 14:05. Laai leerders voor die skool op en ry stad toe met die Waterkloof Ridgeroete.

Bus vertoon: “Monumentpark (2)”

Roete: Ry in Neveling, links in Anton van Wouw, regs in Beethoven, links in January Masilela-rylaan (Genl. Louis Botha), regs in Solomon Mahlangu-rylaan (Hans Strijdom), regs in Lois, links in Tsitsa, regs in Tankwa, regs in Prieska, regs in Lois, Rubenstein, regs in Peddie, regs in Klipbank, links in Dennil, regs in Turf, regs in Taiton, links in Klipbank, links  in Bernard.  Laai 15 leerders op h/v Barnard- en Albertonstraat.  (Wag vir leerders van Elarduspark Laerskool), ry in Alandale, en voltooi Monumentpark (2)-roete in die teenoorgestelde rigting. Ry na Hoërskool Waterkloof in Boeingstraat.

Bus vertoon: “Waterkloof Glen”

Roete: Ry in Solomon Mahlangu-rylaan (Hans Strijdom), links in January Masilela-rylaan (Genl. Louis Botha), links in Douglas Scholtz, links in William Nicol en verder met die bestaande Waterkloof Glen-roete na die stad.

OGGEND

Bus vertoon: “Waterkloof School”

Roete: Ry in Makou, regs in Coetzer en verder met die Monumentpark (1) roete na Nelson Mandela.  Regs in Nelson Mandela, links in Elephant, links in Lion, regs in Bushbuck, regs in Skilpad, links in Elephant, regs in Aquilla, regs in Koedoesnek, links in Delmasweg tot by die skool.

KOSHUIS
dwnld1

dwnld1

NASKOOL

MySchool_logo2