AANLYNAANSOEKE

Aanlynaansoeke via die Departement van Basiese Onderwys se portel open op 16 April 2018 en sluit op 28 Mei 2018.  Voornemende Gr.8 ouers word versoek om asseblief die Gautengse Departement van Onderwys aanlynaansoek ASOOK die hardekopie van die skool te voltooi.  Dit is baie belangrik dat beide aansoeke voltooi sal word. Voornemende Gr. 9 – 12 ouers hoef nie die aanlynaansoek te voltooi nie, slegs by die skool.

‘n Beperkte aantal beurse sal in 2018 aan nuwe leerders toegeken word.  Aansoeke moet asseblief teen 28 Mei 2018 aan mnr. Pine Pienaar  gestuur word. Maak asseblief seker dat alle ondersteunende dokumentasie die aansoek vergesel.  Leerders wat nie die aanlyn- en hardekopie aansoeke voltooi het nie, sal NIE in aanmerking vir beurse geneem word nie.

AANSOEK OM TOELATING VIR GRAAD 8 / 2019

Hoërskool Waterkloof se Opedag vir 2019 toelatings is op 9 Mei 2018 vanaf 14:30.  Daar is ook ‘n saalaanbieding om 16:00.

  1. U word versoek om te registreer op die Onderwysdepartement se webbladsy sodra dit open op 16 April 2018.

Hul webadres is:  www.gdeadmissions.gov.za

·         Registreer uself as ‘n ouer.  Maak asseblief seker dat u die korrekte adres insleutel volgens “Google maps

·         Registreer u kind.

·         As u reeds ‘n kind by ons in die skool het,  moet die leerder se  inligting ook ingesleutel word.

·         Kies die skool waarby u aansoek wil doen.

·         kan aansoek doen volgens:

o   huisadres

o   werksadres

o   u kind se vorige laerskool

o   indien u reeds ‘n kind by ons in die skool het

 

·         sal ‘n bewys van registrasie met die nodige waglysnommer op ontvang.

 

INDIEN U ONSEKER IS OM BOGENOEMDE REGISTRASIE TE DOEN,  IS U WELKOM ‘N AFSPRAAK MET ME. JUNEL VAN STADEN TE MAAK OM DIE HARDEKOPIE AANSOEK EN DOKUMENTE IN TE BRING.  SODOENDE KAN SY U  MET DIE AANLYN-REGISTRASIEPROSES HELP.

 

  1. U word dan versoek om die skool se Aansoek om Toelating vir 2019 vanaf ons webbladsy af te trek, te voltooi en dan saam met die volgende dokumentasie by die skool te kom inhandig:

·         Afskrif van u kind se geboortesertifikaat

·         Afskrif van beide biologiese ouers se ID-dokumente

·         Nuutste rapport of vorderingsverslag

·         Bewys van adres

·         Administrasiegeld van R1 500 kontant of per tjek.

·         Bewys van registrasie op GDE online en waglysnommer

·         Gedragsrekord van huidige skool (slegs nodig indien u ‘n graad 9- tot 12-leerder inskryf)

NaskoolAansoekvorm 2019

KoshuisAansoekvorm 2019

Inskrywingsboek2019Finaal