AANSOEK OM TOELATING VIR Graad 8 / 2020

Hoërskool Waterkloof se Opedag vir 2020 toelatings is op 17 April 2019 vanaf 14:30.

Daar is ook ‘n saalaanbieding om 16:00.

Aansoekvorms vir 2020 sal dan beskikbaar wees.

Aanlynaansoeke via die Departement van Basiese Onderwys se portel open op

13 Mei 2019 en sluit op 15 Julie 2019.

Voornemende Gr.8-ouers word versoek om asseblief die Gautengse Departement van Onderwys aanlynaansoek ASOOK die hardekopie van die skool te voltooi.

Graad 8/2020 aansoeke kan vanaf  23 APRIL 2019 ingehandig word by kantoor A6 en sodra u geregistreer het op die GDO platform kan u slegs die waglysnommer e-pos aan  finansies@klofies.co.za.

Die registrasie op die Onderwysdepartement se webbladsy word soos volg gedoen:

 Hul webadres is:  www.gdeadmissions.gov.za

 • Registreer uself as ‘n ouer. Maak asseblief seker dat u die korrekte adres in sleutel volgens  “Google Maps”.
 • Registreer u kind (Maak seker u sleutel die korrekte ID nommer in).
 • As u reeds ‘n kind by ons in die skool het moet die leerder se inligting ook ingesleutel word.
 • Kies die skool waarby u aansoek wil doen.

U kan aansoek doen volgens:

 • u huisadres;
 • u werksadres;
 • u kind se vorige laerskool;
 • indien u reeds ‘n kind by ons in die skool het.
 • U sal ‘n bewys van registrasie met die nodige waglysnommer op, ontvang.

Indien u onseker is om bogenoemde registrasie te doen, is u welkom om ‘n afspraak met me. Junel van Staden te maak om die hardekopie aansoek en dokumente in te bring. Sodoende kan sy u met die aanlyn-registrasieproses help.

Haar kontakbesonderhede is finansies@klofies.co.za.

Aansoek om Toelatingsvorms is beskikbaar

 • op die Opedag;
 • by die skool se ontvangs;
 • op die skool se webbladsy klofies.co.za.

Die indiening van die dokumente:

U word versoek om die skool se Aansoek om Toelating vir 2020 te voltooi en dan saam met die volgende dokumentasie by die skool te kom inhandig:

 • Afskrif van u kind se geboortesertifikaat;
 • Afskrif van beide biologiese ouers se ID-dokumente;
 • Nuutste rapport of vorderingsverslag;
 • Bewys van adres;
 • Administrasiegeld van R1 500 kontant of per tjek;
 • Bewys van registrasie op GDE online en waglysnommer.

 

 Die hardekopie Aansoek om Toelating en dokumente soos versoek moet binne 7 werksdae ingehandig word by die skool, waarna die skool op die GDO portal sal aandui dat u die dokumente ingehandig het.

 

BEURSAANSOEKE

‘n Beperkte aantal beurse sal in 2020 aan nuwe leerders toegeken word.  Aansoeke moet asseblief teen 31 Mei 2019 aan mnr. Cobus van Dyk gestuur word.

Sy  e-posadres is cobus.vandyk@klofies.co.za  of u kan hom kontak op  012 347 0277 x152.

Maak asseblief seker dat alle ondersteunende dokumentasie die beursaansoek vergesel.

Leerders wat nie die aanlyn- en hardekopie aansoeke voltooi het nie, sal NIE in aanmerking vir beurse geneem word nie.

 

AANSOEK OM TOELATING VIR NUWE GR. 9 – GR 11 LEERDERS

Voornemende Gr. 9 – 11 ouers hoef nie die GDO aanlynaansoek te voltooi nie, slegs die skool se Aansoek om Toelating.   Hierdie voltooide vorm moet saam met die volgende dokumente ingehandig word:

 • Afskrif van u kind se geboortesertifikaat;
 • Afskrif van beide biologiese ouers se ID-dokumente;
 • Nuutste rapport of vorderingsverslag;
 • Bewys van adres;
 • Administrasiegeld van R1 500 kontant of per tjek;
 • Gedragsrekord van huidige skool.

 

‘n Adjunkhoof voer ‘n onderhoud met die aansoeker en sy/haar ouers. Die aansoekvorm word dan aan die bestuur voorgehou, wat die nodige goedkeuring doen.

Aansoek om toelating 2020

 

 

Naskoolaansoek 2020

 

Beursaansoekvorm

 

Beursaansoekvorm