Gedragskode:  Ondersteuners

KLOFIETROTS

Voorsitter: Gerhard Pfaff: gerhard@masafrica.com

KlofieTrots is die amptelike ondersteunersklub van die skool waarvan die mandaat deur die Beheerliggaam ondersteun word. Hulle ondersteun alle skoolaktiwiteite.

Tee en koffie word tydens tuisbyeenkomste aan ouers bedien. Hulle hanteer ook die verhuring van die lapa en klubhuis aan die publiek. Hannelie kan in dié  verband geskakel word by 012 347 7707 of hannelie.koch@klofies.co.za.

KlofieTrotsdrag is by die winkel langs die sportburo op die skoolterrein beskikbaar. Om te verseker dat ondersteuners altyd ‘n goeie beeld van die skool uitdra, word enkele riglyne neergelê wat klublede moet respekteer.

DOELSTELLING

Om te verseker dat ondersteuners te alle tye ‘n goeie beeld van Hoërskool Waterkloof uitdra, omdat ondersteuners ‘n belangrike skakel tussen deelnemers, die skool en die publiek is.

Hoerskool Waterkloof #B0BA76-1

RIGLYNE

 1. Ondersteuners moet te alle tye positiewe ondersteuning aan deelnemers gee, d.w.s. geen kritiek op medespelers, ouers of afrigters lewer nie.
 2. Ondersteuners mag onder geen omstandighede deelnemers tot vuilspel aanmoedig nie.
 3. Onder geen omstandighede mag skeidsregters of beamptes gekritiseer, gevloek of beledig word nie.
 4. Ondersteuners mag onder geen omstandighede by argumente, bakleiery, ens, met ondersteuners van ander skole betrokke raak nie.
 5. Geen vuiltaal sal langs die sportveld toegelaat word nie.
 6. Geen alkohol sal langs die sportveld toegelaat word nie.  Indien ‘n ondersteuner wat alkohol gebruik, geïdentifiseer word, sal dit aan een van die sportbestuurslede gerapporteer word, waarna daardie persoon versoek sal word om die terrein te verlaat.
 7. Ondersteuners moet te alle tye op die pawiljoen of agter die advertensieborde sit. Indien ondersteuners versoek sou word om op die pawiljoen te sit, sal dit van alle ondersteuners verwag word om so ‘n versoek na te kom.
 8. Geen ondersteuners sal langs die veld aan die kant van die pawiljoen toegelaat word nie.  Ondersteuners moet hulle plekke op die pawiljoen inneem.
 9. Indien ‘n ouer sou opmerk dat leerders hulle skuldig maak aan wangedrag soos rook en vuiltaal op die sportveld, word dit van die ouer verwag word om sodanige insident onmiddellik aan die betrokke sportdirekteur te rapporteer.  Identifisering van die persoon is belangrik.
 10. Dit word van ouers van Hoërskool Waterkloof verwag om hierdie riglyne onder die aandag van besoekende ondersteuners te bring.
 11. Indien ‘n ouer of ondersteuner ‘n probleem het wat hy/sy onder die aandag van die skool wil bring, kan hy/sy dit die dag na die wedstryd of byeenkoms met die afrigter, sportdirekteure of sporthoof bespreek.

Hoërskool Waterkloof se ondersteuners kan ‘n positiewe bydrae lewer en ‘n groot verskil maak deur bogenoemde na te kom.

 

INSTITUUT VIR LEIERSKAP

Die Instituut vir Leierskap is in 2010 begin omdat elke kind in Hoërskool Waterkloof die reg het om sy/haar lewensvaardighede en selfvertroue te ontwikkel, hom-/haarself te leer ken en ontdek en om hom-/haarself in ‘n veilige omgewing wat geskep word, te assesseer.

Tradisionele leierskapsposisies bestaan ook in die skool, maar baie leerders se leierskappotensiaal kom nie tot sy reg in die fenomenale talentpoel by die skool nie.

Kundige aanbieders is genader om die verskillende kursusse aan te bied. Onderwerpe wat vreemd mag klink, word ook in die program gedek.  Die direksie van die Insitituut bestaan uit uiters bekwame sakelui en deskundiges op leierskapgebied wat sal poog om die loodspoging van die program sonder haakplek te laat verloop.

Die program is op Maxwell se sewe kwaliteite van leierskap gebaseer.  Leerders kry die geleentheid om sonder die druk van ‘n skriftelike toets, die nodige vaardighede prakties te bemeester.  ‘n Sertifikaat word aan die einde van elke jaar deur die skool en die aanbieder ontvang.  Erekleure word deur die skool en ‘n goue penning deur die ATKV toegeken indien ‘n leerder 30 punte in totaal in sy graad 8-, 9-, 10- & 11-jaar verwerf en kleure en ‘n silwer medalje vir 20 punte.  Die Instituut vir Leierskap hou ‘n merieteaand waar toekennings tydens ‘n glansgeleentheid aan leerders gemaak word.

Aanbiedingsessies duur ongeveer ‘n uur.  Afdelings soos noodhulp word oor vier middae aangebied. Koste beloop R500 per kind per jaar.

Hoërskool Waterkloof glo dat leiers die volgende kwaliteite soos deur Maxwell geïdentifiseer, moet bemeester:  visie, sinvolle kommunikasie, goeie menseverhoudings, karakter, vermoë, dapperheid en diensbaarheid.

Die program word met dié kwaliteite in gedagte, opgestel.  Spesialiste op elke gebied word betrek om die aanbiedings waar te neem.

Kontak:

Neels de Klerk

neels.deklerk@klofies.co.za

012 347-0277

Riaan Waldick

Newsales4@bbsilverton.co.za

065 310 4386

BORGE 2017

Baie dankie aan die volgende persone/instansies wat ‘n bydrae tot Hoërskool Waterkloof se doelwitte in 2017 maak:

TCS

Hoffanhein

DS Granite

BP Waterkloof

ETA

KBK Engineers

EM Granite

Gilbert

EPH Productions

Pick ‘n Pay Cornwall

Uitkyk Vleismark

Matheo Blinds

Olivewood Apteek – Arrie Nel Apteekgroep

Dros

Barloworld Toyota Pretoria-Oos

Coastal Hire

PSG

Samsung

VERSKAFFERSLYS 2017

 

Klofies sê dankie aan die volgende verskaffers wat die bestuur van ons skool soveel makliker maak met hulle diens:

Makro Silver Lakes

Lucitania (Specialist Distributors of Frozen & Chilled Food)

Meat World Elarduspark

West End Algemene Handelaars Gera Juices T/A Lani Fruit Juices

Ritechem cc ( Chemical Manufacturers)

Gimtrac

Edumusic

Werner Stolze van WSPianos

Monumentpark Uitrusters

Metal Badge and Button

Leon Pheiffer  van EPH-produksies

Uitkyk Vleismark
PC Palace
Urban IT
ITSI
Ivolve
Ricoh
Telkom

Bread and Butler
Prisma Water
ABI
Breiterra Traders
Centurion Sweets
Eskimo Ysies
Vendcom Nescafe

Sir Fruit
School Food Marketing
West End Handelaars
Why Not Donuts
Network Alliance
Fabi Sportswear