Graag bedank ons die volgende borge vir die Netbalfees van 2019: