Dansklas2015[2]

HOËRSKOOL WATERKLOOF

DANS

Die Dansdepartement onder Michelle Naudé voer jaarliks ‘n volledige dansproduksie in die Unisa Kleinteater op wat klassieke ballet en moderne dans insluit.