ADJUNKHOOF: SPORT EN KOSHUIS_HOËRSKOOL WATERKLOOF

Dié pos is ‘n ideale geleentheid vir ‘n persoon met ‘n passie en belangstelling in die ontwikkeling van kinders op sport- en koshuisgebied  en bied vele uitdagings en geleenthede in ‘n dinamiese werksomgewing.

1. DATUM VAN DIENSAANVAARDING

1 Februarie 2019

2. SLUITINGSDATUM VAN AANSOEKE

14 Januarie 2019 om 12:00

3. AANSOEKE

Die volgende moet as deel van die aansoek ingedien word. Stuur dokumentasie per e-pos na: (ciska.spelt@klofies.co.za )

  1. 3.1 Afskrifte van:
   1. 3.1.1 Identiteitsdokument
   2. 3.1.2 Kwalifikasies
   3. 3.1.3 CV met verwysings
  1. 3.2 Begeleidende brief van maksimum EEN bladsy waarin die volgende genoem word:
   1. 3.2.1 Ervaring soos van toepassing vir die tipe aansoek
   2. 3.2.2 Uitstaande persoonseienskappe
   3. 3.2.3 Sterkpunte

4. VEREISTES

Vertroud met skolesport en die koshuisbeleid, asook die ontwikkeling van strategie in beide | Uitstekende administratiewe, organisatoriese-, bestuurs – en kommunikasievaardighede | Vermoë om in ‘n span te werk |

Dinamiese persoonlikheid | Bemarkingsgeoriënteerd | ‘n Toepaslike kwalifikasie met ‘n opvoedkundige en sportagtergrond | Projekbestuur – sterk aanbeveling | Geldige rybewys.

5. PLIGTE: SPORT EN KOSHUIS

Algemene adminstrasie, organisering en koördinering van sport- en koshuisaktiwiteite. | Opstel van doelwitte en besigheidsplanne. | Die projekbestuur en ontwikkeling van beide.

Bestuur en ontwikkeling van sport- en koshuisfasiliteite. | Identifisering en werwing van talent.

6. ONDERHOUDE

Woensdag 16 Januarie 2019.

Nota: Indien u teen Dinsdag 15 Januarie om 11:00 niks van ons verneem het nie, kan u aanneem dat u aansoek onsuksesvol was.

Die Beheerliggaam behou die reg voor om nie die pos te vul nie.

 

ADJUNKHOOF: SPORT EN KOSHUIS – HOËRSKOOL WATERKLOOF

14 + one =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + sixteen =