Die kleedkamers soos op die terreinplan aangedui, sal oop wees.

Die kleedkamers by die vierkant sal op al drie vloere oop wees; asook die seunskleedkamers op die tweede- en derdevloer.  Slegs die seunskleedkamers op die grondvloer sal deur mans/seuns gebruik word.

Beamptes gebruik die kleedkamers langs die B- en C-hokkievelde. Dit is albei die kleedkamers aan die suidekant en sal gemerk wees.  Die mans se kleedkamers is aan die noordekant van dié gebou.