Die tradisionele leierskapstrukture bestaan ook by Hoërskool Waterkloof, maar ons uitgangspunt verskil van ander sekondêre inrigtings deur dat leierskap as aksie gesien word en nie bloot as ‘n posisie of ‘n balkie nie.

Die Klofieraad bestaan uit 25 seuns en 25 dogters wat na ‘n stemproses, waaraan medeleerders deelneem, uit graad 11-kandidate verkies word.

‘n Verteenwoordigende leerderraad bied aan twee leerders in elke klas vanaf graad 8 tot 12 geleentheid om op hierdie vlak ‘n leier van die klas te wees.

Na ‘n ondersoek is bevind dat daar ongeveer 350 leerders per graad is en slegs 75 van hulle ‘n leierskapposisie in graad 12 beklee.  Daar is besluit om ‘n verdere geleentheid te skep wat leerder die geleentheid bied om lewensvaardighede te leer, naamlik by die Instituut vir Leierskap.

Kursusse word vanaf 2010 aangebied en leerders kan erekleure verdien deur bywoning van dié lesings wat deur spesialiste oor onderwerpe wat leierskapvaardighede verbeter, aangebied word.

Die doel van die instituut is om leiers te ontwikkel wat, soos Mark Twain dit sien; met edelheid van karakter, wat ‘n taal praat wat blindes kan sien en dowes kan hoor.

HOOFSEUN EN HOOFDOGTER 2019:

Hoofseun: Tiaan Millard

Hoofdogter: Jo-ané Verhoef

ONDERHOOFLEIERS 2019:

Sosiaal:

Willie Davel

Alizé Joubert

Akademie / Kultuur:

Jean-Henri Els

Wilandri Hills

Bemarking:

Theuns Pretorius

Mariska Harmse

Lewensverryking:

Björn Barnard

Suzaan de Villiers

Sport:

Ruhan Visagie

Izette Uys

KLOFIERAAD 2019:

Bekker Jo-Marie

Botha Christiaan

Brink Inus

Buys Marnu

Carsten Lise

Cory John

Crouwkamp Wian

Dreeckmeier Jana

Du Plessis Tristian

Durr Tanzin

Erasmus Francois

Fleidl Armand

Gericke Mégail

Goosen Leoné

Groenewald Franco

Lötter Gerhard

Lourens Xander

Marais Francois

Mare Franco

Petzer Lindman

Potgieter Nicola

Pretorius Xandri

Schouwstra Marjon

Schutte Mieka

Smit Anrize

Smit Carike

Smit Jeanné

Swanepoel Grete-lee

Swanepoel Wiehan

Swarts Lia

Theron Liezl

Van Bers Monique

Van der Horst Tertius

Van Dyk René

Van Dyk Shenka

Van Dyk Ziske

Van Niekerk Steyn

Van Tonder Anro

Van Zyl Calvin

Vermeulen Pieter-Hendrik