Die tradisionele leierskapstrukture bestaan ook by Hoërskool Waterkloof, maar ons uitgangspunt verskil van ander sekondêre inrigtings deur dat leierskap as aksie gesien word en nie bloot as ‘n posisie of ‘n balkie nie.

Die Klofieraad bestaan uit 25 seuns en 25 dogters wat na ‘n stemproses, waaraan medeleerders deelneem, uit graad 11-kandidate verkies word.

‘n Verteenwoordigende leerderraad bied aan twee leerders in elke klas vanaf graad 8 tot 12 geleentheid om op hierdie vlak ‘n leier van die klas te wees.

Na ‘n ondersoek is bevind dat daar ongeveer 350 leerders per graad is en slegs 75 van hulle ‘n leierskapposisie in graad 12 beklee.  Daar is besluit om ‘n verdere geleentheid te skep wat leerder die geleentheid bied om lewensvaardighede te leer, naamlik by die Instituut vir Leierskap.

Kursusse word vanaf 2010 aangebied en leerders kan erekleure verdien deur bywoning van dié lesings wat deur spesialiste oor onderwerpe wat leierskapvaardighede verbeter, aangebied word.

Die doel van die instituut is om leiers te ontwikkel wat, soos Mark Twain dit sien; met edelheid van karakter, wat ‘n taal praat wat blindes kan sien en dowes kan hoor.

HOOFSEUN EN HOOFDOGTER 2018:

Hoofseun: Elrich van der Spuy

Hoofdogter: Carla Smit

HOOFLEIERS 2018:

Sosiaal:

 

Hoofseun: van der Merwe Llewellyn

Hoofdogter: Denysschen Anjoné

 

Akatuur:

 

Hoofseun: du Toit Andreas

Hoofdogter: Geyser Rachelle

 

Bemarking:

 

Hoofseun: Trahms Norman

Hoofdogter: van der Walt Nicola

 

Lewensverryking:

 

Hoofseun: Zehnder Marcel

Hoofdogter: Strydom Lara-Mae

 

Sport:

 

Hoofseun: Katzke Brendon

Hoofdogter: Kleynhans Anneke

KLOFIERAAD 2018:

Buys-du Plessis Tallulah

Bailie Dylan

Blignaut Martin

Boonstra Marco

Brink Jean

Burger Stefan

de Lange Kyla

Gilbert Gaby

Gouws Marcel

Hattingh Jason

Hattingh Johné

Herbst Eduan

Kellerman Simoné

Kruger Annie

Leboho Jeoffrey

Lindeque Inge

Lindeque Wikus

Marais Jaydene

Meyer Marizanne

Myburg Berno

Myburgh Bendeon

Opperman Juan

Pepler Willemien

Pieters Jarrad

Pieterse Tanika

Potgieter Brendan

Retief Mignon

Ribbens Ineke

Short Cherené

Siebrits Aletia

Smit Lauren

Stander Estelle

Swanepoel Jovann

Terblanché Uné

van Rooyen Franz

Van Rooyen Pieter

Van Wyk Jandré

Watson Amber

Weiss Kirsten

Zehnder Stefan