Die tradisionele leierskapstrukture bestaan ook by Hoërskool Waterkloof, maar ons uitgangspunt verskil van ander sekondêre inrigtings deur dat leierskap as aksie gesien word en nie bloot as ‘n posisie of ‘n balkie nie.

Die Klofieraad bestaan uit 25 seuns en 25 dogters wat na ‘n stemproses, waaraan medeleerders deelneem, uit graad 11-kandidate verkies word.

‘n Verteenwoordigende leerderraad bied aan twee leerders in elke klas vanaf graad 8 tot 12 geleentheid om op hierdie vlak ‘n leier van die klas te wees.

Na ‘n ondersoek is bevind dat daar ongeveer 350 leerders per graad is en slegs 75 van hulle ‘n leierskapposisie in graad 12 beklee.  Daar is besluit om ‘n verdere geleentheid te skep wat leerder die geleentheid bied om lewensvaardighede te leer, naamlik by die Instituut vir Leierskap.

Kursusse word vanaf 2010 aangebied en leerders kan erekleure verdien deur bywoning van dié lesings wat deur spesialiste oor onderwerpe wat leierskapvaardighede verbeter, aangebied word.

Die doel van die instituut is om leiers te ontwikkel wat, soos Mark Twain dit sien; met edelheid van karakter, wat ‘n taal praat wat blindes kan sien en dowes kan hoor.

HOOFLEIERS 2017:

HOOFSEUN EN HOOFDOGTER:

Wiam Badenhorst
Robynne Coetzee

DOGTERS:

Abby Buys

Karlien Meiring

Clarette Swart

Jente Venter

Nelisha Nel

SEUNS:

Luciano Persens

Arjan Schouwstra

Marnus Slabbert

Neil Tolmie

Edward Wilson

KLOFIERAAD 2016/17

Ruan Allers

Christopher Baumgart

Eben Botha

Franco Ferns

Dewan Fourie

Johan Hartzer

Luka Janse van Vuuren

Alex Kempen

JJ Kriel

Josua Loots

Willie Lourens

Andrew MacGregor

Adam Mayo

Rikkert Myburg

Gideon Peters

Tiaan Rademan

Matthys van Heerden

Ruben Veldsman

Reuben Weiss

Danie Wessels

Carla Crafford

Simoné de Bruyn

Natashya Dikola

Danielle du Toit

Angelique Fryer

Carla Hattingh

Cara le Roux

Marché Maree

Rosmarie Oellermann

Abigail Oellermann

Amber Persens

Lianca Rademan

Bernice Smit

Shani Spelt

Claudine Ströh

Mia Uys

Cindy van Bers

Luané  van Zyl

Izaldi-Lee van Zyl

Erica Wessels