Hoërskool Waterkloof Sport Science Logo-1

Departement:  Medies en Sportwetenskap

Hoërskool Waterkloof is uitnemend in die Mediese en sportwetenskap velde. Die department beskik tans oor die mees tegnelogiese apparate en funksioneer volgens die nuutste navorsing en riglyne in die verskeie velde. Ons doel is om die jong sportman en sportvrou te ontwikkel to sy/haar volle potensiaal en om verskeie sportspanne optimaal vir hul sport te kondisioneer. Daar word gefokus om enige beserings te voorkom en enige limitasies te oorkom met die toepassing van mediese en sportwetenskaplike beginsels.

Hoërskool Waterkloof bied ‘n verskeidenheid van hulpbronne vir die jong leerder om vaardighede en fisiese prestasie te verbeter.

Die hulpbronne sluit in die gimnasium, sportwetenskaplike toetse, biokinetici asook die implementering van ons mediese- en konkussiebeleid.

Die department bestaan onderskeidelik uit die volgende:

 Sportwetenskap (MAAK HYPERLINKS NA ELKEEN SE EIE BLADSY MET
MEER INLIGTING)
 Medies
 Konkussie
 Biokinetika
 Gimnasium

1-1

Wat is periodisering?

 • Dis ‘n bestuursmetode om tyd en atlete/sportspersone beter te bestuur. Dit laat ons toe om die tydperk van die sportseisoene in periodes in te verdeel. Daar vind dan verskillende fases van kondisionering plaas om die atleet op te bou sodat hy/sy, sy/haar toppunt van prestasie gedurende die kompetisie-fase bereik en nie te vroeg of laat nie. Dit help ook om die atleet se liggaam vir die hoë intensiteit van oefensessies voor te berei en dan sodoende beserings te help voorkom.
 • In die afseisoen moet die volume hoog wees, maar intensiteit laag, sodat spieruithouvermoë verbeter kan word en “hypertrophy” kan plaasvind. Hoekom? Want hoe meer spier; hoe sterker is die plofkrag en krag wat die atleet kan produseer. Soos ons die kompetisie-fase nader, swaai alles om en volume word minder en intensiteit word meer.
 • Wanbestuur van ‘n atleet lei tot uitbranding/ ooreising en beserings. Deur te periodiseer kan al die negetiewe aspekte voorkom word.

 

Hoe word periodisering geïmplementer?

 • Atlete moet getoets word sodat ons ‘n beginmaatstaf kan hê. Dan word kondisioneringsprogramme van verskillende fases aan die atlete gegee. Die fisiese vlak van die atleet sal bepaal op watter fase van kondisionering hy/sy is.
 • Na ‘n bepaalde tydperk (wat hulle op die program is) word hulle weer getoets. Die nuwe data word met die ou oorspronklike data vergelyk en daarvolgens kan ons sien wie verbeter, wie stagneer en wie verswak. Dan kan die nodige verandering gemaak word om almal te help om in die areas wat hulle dit die meeste nodig het, te verbeter.
 • Met hierdie proses sal ons vinning kan optel wie gevaartekens vir beserings toon en dit sodoende betyds voorkom. Bio-meganiese- en posturele afwykings sal te voorskyn kom en die beperkings op prestasie wat dit veroorsaak, sal verdwyn.

 

Komponente en volgorde van toets protocol

Sportwetenskaplike toetse

Dit sluit verskeie sportspesifieke toetse in wat geformuleer is om die fisiese vermoë van die leerder in die verskillende komponente van die sport te bepaal. Die komponente sluit in spoed, ratsheid, soepelheid, liggaamskomposisie, spier-uithouvermoë, plofkrag, asook algehele uithouvermoë.

Uit die data wat versamel is kan ons die span se sterk en swak punte identifiseer. Dit dien as ‘n hulpmiddel om die span se oefensessies reg te bestuur en om beserings te voorkom.

 

 • Liggaamskomposisie verwys na dit waaruit die liggaam bestaan bv. die hoeveelheid spier, vet, water en vetvrye massa.
 • Soepelheid word gesien as die beweeglikheid wat die spiere en konnektieweweefsel rondom ‘n gewrig toelaat.
 • Plofkrag is die maksimum hoeveelheid krag wat ‘n spier kan produseer in die kortste tyd moontlik. Dit is nodig vir skielike en vinnige bewegings.
 • Spieruithouvermoë is die vermoë van die spier om aanhoudend teen ‘n konstante werkslading vir ‘n verlengde tydperk te kan werk.
 • Ratsheid is ‘n kombinasie van fisiese komponente. Dit word beskryf as die vermoë om op ‘n hoë spoed van rigting te verander. Dit word dikwels ook gesien as die kortste moontlike grondkontak.
 • Spoed is ‘n kombinasie van fisiese komponente. Dit is om ‘n vooraf-bepaalde afstand in die korste tyd moontlik af te lê.
 • Dit is die liggaam se vermoë om teen ‘n lae konstante werkslading vir n verlengde tydperk te kan werk. Dit bepaal hoe lank die persoon kan oefen voordat die oksidatiewe kapasiteit oorskryf word.

 

Hoërskool Waterkloof se sportwetenskapdepartement beskik oor ‘n “SMART SPEED” sisteem!!!

Die sisteem word gebruik om visuele- en gehoorreaksie te verbeter, beide die komponente is baie belangrik vir sport, veral wanneer daar vinnige besluite in die spelpatroon moet plaasvind.

Die sisteem kan ook gebruik word om spoed en ratsheid te verbeter, sowel as dinamiese-stabiliteit. Die drie fisiese komponente is uiters belangrik. Die sisteem is baie akkuraat en kan ‘n lesing tot die splitsekondes gee.

 

“SMART SPEED” verbete die volgende:

 • Visuelereaksie
 • Gehoorreaksie
 • Reaksietyd
 • Spoed
 • Ratsheid
 • Dinamiese-Stabiliteit

 

Dié skaal vorm deel van ons wetenskaplike toetse; dit het die ou metods van velvoue vervang. Die skaal help ons om menslike variasie van dataversameling uit te skakel, en is dus baie meer akkuraat.

Die skaal werk met elektriese impulse wat deur die liggaam gestuur word, die impulse meet die digtheid van die verskeie weefsel, waaruit jou liggaam bestaan.

Die skaal meet die volgende:

 • Gewig (kg)
 • Spiermassa (kg)
 • Vetmassa (kg)
 • Vet %
 • Liggaamswater (L)
 • Vetvrye-massa (spier, water, been, organe)
 • “Visceral”- vet
 • Rustende-metaboliese-tempo
 • Verspreiding van spiermassa
 • Verspreiding van vet

Vergelyking tussen dominante en nie-dominante kante.

 

Reebok Crossfit PBM

Die gewilde Reebok Crossfit PBM  word tans  in die Klofies Gimnasium aangebied.

Vir  enige navrae, kontak

Wilna Appel: 079 511 4370

1

2

3

4