HOËRSKOOL WATERKLOOF

MUSIEK

Kontakpersoon: Ronelle Bosman

SKEPPENDE KUNSTE – MUSIEKTEORIE

Skeppende Kunste bestaan volgens die kurrikulum uit twee kunste-komponente.

By Hoërskool Waterkloof kies leerders Musiek en Drama OF Kuns en Drama. Leerders het vier periodes Skeppende Kunste per 7-dag siklus, twee per kunste-komponent. Die Musiek-komponent van Skeppende Kunste sluit NIE praktiese onderrig in ʼn instrument in nie, maar fokus op algemene musiekkennis, gehoor en musiekteorie.

PRAKTIESE MUSIEK – VERRYKINGSVAK GR 8 EN 9

Graad 8 en 9-leerlinge wat praktiese onderrig in ʼn instrument wil ontvang moet Musiek Prakties as een die verrykingsvakke kies, en sal dan individuele onderrig in ‘n instrument tydens of na skoolure by voltydse of deeltydse personeel ontvang. Alle leerders wat Musiek Prakties as verrykingsvak neem moet Musiek as opsie vir Skeppende Kunste kies.

Instrumente wat aangebied word is die volgende:

 • Klavier
 • Strykinstrumente (viool, altviool, tjello, kontrabas)
 • Houtblaasinstrumente (fluit, klarinet, saxofoon, hobo, fagot)
 • Koperblaasinstrumente (trompet, Franse horing, tuba, eufonium, tromboon)
 • Klassieke ghitaar, elektriese ghitaar
 • Tromstel
 • Sang
 • Blokfluit

Leerlinge wat nie hierdie opsie wil uitoefen nie, kan teen ʼn billike tarief by die musieksentrum inskryf vir onderrig in een of meer instrumente en musiekteorie. Die musieksentrum funksioneer privaat en apart van die kurrikulêre Musiekdepartement, en musieksentrum-ure is daagliks tussen 14:00 en 18:00. Kontak gerus die Musieksentrumbestuurder, Ilse Steynbergmet, vir navrae.

 

PRAKTIESE MUSIEK – graad 10-12

Musiek as een van die sewe vakke word volgens kurrikulum aangebied, en tel vir NBT-punte vir universiteitstoelating.

Die vak bestaan uit drie komponente, naamlik praktiese onderrig, Algemene Musiekkennis en Musiekgeletterdheid. Komposisie en Improvisasie word ook as deel van die kurrikulum hanteer.

Nuwe leerlinge wat musiek as vak vanaf graad 10 wil neem, sal gekeur word op grond van beide teoretiese en praktiese standaard.

Die drie voltydse personeellede, naamlik dr. Ronelle Bosman, me. Jo Ferreira en mnr. Jaco Allers, is verantwoordelik vir onderrig van praktiese sowel as teoretiese komponente, en deeltydse personeel word betrek vir praktiese onderrig in ander instrumente.

ORKES EN ENSEMBLES

Die konsertorkes is die trots van die skool en die musiekdepartement, en handhaaf ‘n uitmuntende rekord van prestasie en dissipline. Die orkes is die afgelope 13 jaar as nasionale wenners aangewys. Orkeslede word sterk aangeraai om individuele praktiese onderrig in die gekose instrument te ontvang. Nuwe lede word graag verwelkom, en oefentye is Dinsdae en Donderdae 14:30-16:30, asook een naweek per maand.

Kleiner ensemblegroepe sluit in:

 • Arco Musicum (strykers-ensemble)
 • Klassieke ghitaar-ensemble
 • Jazz-groep
 • A capella sanggroep

Meer volledige inligting aangaande hierdie groepe is by die musiekdepartement beskikbaar.