Dans

DANS BY HOëRSKOOL WATERKLOOF WORD AS VOLG AANGEBIED:
Ons doelwit is om gebalanseerde dansers op te lei, wat in ‘n verskeidenheid dansstyle bevoeg is. Ons kurrikulum is uniek ontwerp om vir die leerders ‘n voorsprong in enige dansloopbaan te gee.

Graad 8 tot 12

 • Leerders kry praktiese onderrig in die volgende dansgenres:
         • Jazz
         • Contemporêre dans
         • Ballet
 • Dansteorie is deel van die kurrikulum en bied die leerders die nodige akademiese fondasie om dans verder op Universiteit te gaan studeer.
         • Dansgeskiedenis
         • Anatomie en gesondheidsorg
         • Musiekteorie

 

 

KLASKAMERPRAKTYK
KLEREDRAG

 • Korrekte dansdrag bestaande uit: swart leotard, pienk sykouse, pienk Sancha “ballet pumps”, swart lycra “leggings”, dans “paws” of dans “half socks” en pienk “pointed shoes”.
 • Hare moet in ‘n netjiese bolla vasgemaak wees tydens praktiese danstyd en hare moet tuis vasgemaak wees om te verseker dat leerders vinninger aantrek wanneer hulle klaswissel.
 • Geen ander skoene behalwe bogenoemde dansskoene word op die ballet-matte toegelaat nie.
 • Geen kougom, horlosies of juwele word toegelaat nie.
 • Geen leerder verlaat die danssaal gedurende dansklas sonder toestemming nie.

HUISWERK 

 • Tuisherhaling van danslesse sowel as strekoefeninge is noodsaaklik.
 • Gewone huiswerk met betrekking tot teorie.

EKSTRAKLASSE

 • Ekstra, buitemuurse Royal Academy of Dance BALLET-klasse, asook SABOD MODERNEDANS is verpligtend omdat kontaktyd tydens skooltyd onvoldoende is.
 • Gereelde bywoning van hierdie ekstra dansklasse is, vanselfsprekend, verpligtend.
 • Deelname van leerders aan die jaarlikse dansskouspel is nie ‘n gegewe nie en word deur die dansonderwysers op meriete beoordeel.

VAKINLIGTING EN-GELDE:

 • Dansheffing: R2600 oor 10 maande betaalbaar
 • Jaarlikse kostuumbydrae: R1000
 • Ekstra kurrikulêre ballet- en moderne klasse is verpligtend om te verseker dat ons hoëstandaarde gehandhaaf word.
 • Verskillende dansopvoervings moet gereeld bygewoon word.
 • Eksterne eksamenfooie.

KLEREDRAG:

 • Sansha pienk ballet pumps
 • Dance paws of half socks
 • Pointed shoes
 • Pienk sykouse –(convertible) (meer as drie paar word aanbeveel)
 • Swart leotard (meer as een word aanbeveel)
 • Swart lykra of cotton on full tights
 • Swart voetlose sykouse

VERSKAFFER:  
Danceworx in Doringkloof Sentrum