Debat

BESKRYWING
Van die ATKV tot Dink of Sink onvoorbereide debat, word meestersprekers genooi om deel van die debattering en redevoering by Hoërskool Waterkloof te word.

DOELWITTE
Ons doelwitte is om kritiese denkers te kweek deur op selfdissipline, waardigheid in argumentering en organisatoriese vaardighede te fokus.  Ons streef daarna om alle debatteerders te leer om hulself op ‘n gepaste wyse uit te druk.  

WIE RIG ONS AF?
Bekwame onderwysers van Hoërskool Waterkloof en ‘n buiteafrigter verbonde aan die Universiteit van Pretoria se debatvereninging.

KOMPETISIEDEELNAME

  • ATKV-debat
  • Con Spirito: debatkompetisie
  • Dink of Sink: onvoorbereide debat

OEFENTYE
Juniors oefen Dinsdae en Donderdae van 14:30-17:00. 

SPESIALE VEREISTES
Om vir die ATKV-debat uit te dun, moet leerders na afloop van die eerste twee oefeninge ‘n toespraak met die gegewe ATKV-onderwerp by me. L. Gray in T16 indien.

ADDISIONELE KOSTES
Inskrywingsfooie vir ATKV-debat, Con Spirito! en Dink of Sink word deur die skool betaal.

KONTAKBESONDERHEDE
Louri Gray
louri.gray@klofies.co.za