Drama, Film en Toneel

Datums: 2023
16 Januarie: Nasionale toneelkompetisieoudisies Kultuursentrum 

Individuele kompetisie
Berei ‘n monoloog van jou keuse van een minuut voor, daar sal improvisasie ook gedoen word.

6 Februarie: Eerste rondte oudisies
QR-kode sal by die kultuursentrum beskikbaar wees en alle inligting sal daarop verskryn.

13 Februarie: Tweede rondte oudisies na skool in die Kultuursentrum 
Juffrou Carla van Staden sal jou teen 16 Februrie met meer inligting op TEAMS kontak.

E-pos: 
carla.vanstaden@klofies.co.za