Skoolklere

Van leerders word verwag om die volledige skooldrag soos voorgeskryf deur die beheerliggaam en aangeteken in die skooldagboek en prospektus, te dra.

Leerders moet ook ten alle tye aan die voorgeskrewe voorkomsreëls soos in hierdie amptelike inligtingstukke uiteengesit, voldoen.

Die voorgeskrewe skooldrag moet gedra word — selfs ná skool moet die leerders die uitnemende beeld van die skool uitdra. Tydens sportbyeenkomste moet slegs Hoërskool Waterkloof se sportdrag gedra word. Indien ‘n leerder op grond van skooldrag as ‘n Klofie geïdentifiseer kan word, geld alle reëls op die skoolterrein en in die openbaar.

Die skoolklere van Hoërskool Waterkloof is by die Klofie-klerewinkel by die Sportburo op die skoolterrein beskikbaar. Ander verskaffers sluit School and Leisure (Parkview Shopping Centre, 24 Garsfontein Rd, Moreleta Park) en Constantiapark Uitrusters(469 Mendelssohn Street Constantia Park), in.