Uittekenprosedure

 • Ouers/voogde stuur `n e-pos aan die graadhoofde: klofies2024@klofies.co.za.
 • Leerder gaan haal `n UITTEKENBRIEFIE by een van die betrokke graadhoofde.
 • Graadhoof gee toestemming met `n handtekening waarna die leerder by elke betrokke personeellid (die wie se vakke gemis word) gaan uitteken.
 • Na elke personeellid se paraaf op die briefie is, meld leerder by Erika Denysschen in ontvangs aan.
 • Leerder ontvang `n TJAILA-briefie wat hul dan na die wag aan diens by die Sporthek moet neem.
 • Ouer/voog teken leerder by die Sporthek uit.
 • Indien `n leerder tydens die skooldag olik raak, meld hul by die verpleegster, me. Van Aardt aan. Sy sal die ouers skakel en die leerder vandaar uitteken.

 

Noodhulp: Uittekenprosedure

 • Leerder meld in die noodhulpkamer aan.
 • Leerder voltooi `n noodhulpvorm.
 • Leerder ontvang `n uittekenbrief waarna hul dan na een van die graadhoofde gaan om die uittekenbrief te onderteken.
 • Sodra die graadhoof kennis neem, gaan die leerder na die verskeie vakonderwysers wie sy klas hy/sy gaan mis.
 • Leerder keer terug na die noodhulpkamer vanwaar die ouer/voog die leerder kom afhaal.
 • Leerder se ouer/voog teken leerder by noodhulpkamer uit en ontvang `n uittekenbrief om na die sporthek te neem.
 • Indien`n  leerder van Uber gebruik maak, sal die noodhulp-personeellid die ouer/voog skakel vir telefoniese bevestiging.
 • Indien `n leerder met sy/haar eie motor/fiets ry, sal die leerder se toestand eers met die  ouer/voog bespreek word voor die leerder die terrein mag verlaat.