A Capella

Voces Noctis a Capella-sanggroep

DOEL VAN SANGGROEP

  • Voces Noctis is die offisiële a Capella-groep van Hoërskool Waterkloof.
  • Dié aktiwiteit beoog om musikale begrip en passie vir musiek onder deelnemende leerders te kweek.
  • Verder streef hierdie aktiwiteit om deelnemende leerders die vaardigheid van effektiewe en doeltreffende groepswerk aan te leer.
  • Saam met groepsverbintenis, word daar geleentheid gegee vir elke individu om hom/haar musikale/leierskaprol te vind en uit te leef.
  • Hierdie aktiwiteit skep ‘n platform vir leerders om hulself op ‘n kreatiewe en musikale wyse voor ‘n gehoor te kan uitdruk.
  • Daar moet gepoog word om aan ‘n verskeidenheid kompetisies/kunstefeeste/vriendskaplike optredes/skoolgeleenthede deel te neem om sodoende breedvoerige ervaring vir beide deelnemer en afrigter op te doen.
  • Laastens poog die bogenoemde aktiwiteit om leerders se musikale vermoëns te versterk deur middel van ‘n gedissiplineerde leerwyse asook blootstelling aan ‘n wye verskeidenheid musiekgenres.  

Oefeninge sal op die volgende dae en tye plaasvind tensy anders gekommunikeer:

Maandae: 14:00 – 15:00
Woensdae: 14:00 – 15:30

AFRIGTER
Elri Erwee
BMus (Honns)
LTCL Trinity College in Klassieke en Ligte Klassieke Sang

NAVRAE
Elri Erwee
elri.erwee@klofies.co.za

Anja Woolls (Organiseerder)
anja.woolls@klofies.co.za