Aansoek om toelating vir graad 8 in 2022

AANLYN AANSOEKPROSES

Liewe voornemende Klofie-ouer,

Om u kind vir graad 8 (2022) by Hoërskool Waterkloof in te skryf, moet die volgende stappe gevolg word:

1. U word versoek om die aanlyn AANSOEK OM TOELATING vir Hoërskool Waterkloof te voltooi.  Klik op die onderstaande skakel om die proses te begin.  https://www.scadco.co.za/scadco2/home/admissionsbranded?id=0006

2. Die aanlyn aansoeke is vanaf Donderdag 8 April 2021 beskikbaar.

3. Registreer uself op die bladsy waarna u ‘n tydelike wagwoord per e-pos en per SMS sal ontvang om sodoende die res van die aanlyn aansoek te voltooi.  Voltooi asseblief die aansoek volledig.

4. Die skool versoek u om asseblief die hardekopie uit te druk,  te onderteken en saam met die versoekte dokumente (soos onder gelys) per afspraak in te handig by kantoor A6 voor die sluitingsdatum. (Datum nog nie bekend wanneer aansoeke sluit nie).

Dokumente wat die aansoek moet vergesel:

 • Afskrif van u kind se geboortesertifikaat;
 • Afskrif van beide biologiese ouers se ID-dokumente;
 • Nuutste rapport of vorderingsverslag;
 • Bewys van adres;
 • Administrasiegeld van R1 500 (kontant). Die bedrag vorm deel van 2022 se skoolgeld en is ten volle terugbetaalbaar indien u kind nie by Klofies geplaas word nie. Indien u nie nou die bedrag betaal nie, sal dit nie u kind se aansoek benadeel nie, maar moet die verpligting afgehandel wees teen die sluitingsdatum vir die GDO aansoeke;
 • Bewys van registrasie op GDO online en waglysnommer (kan deurgegee word sodra die GDO aanlynplatform open). 

5. Let asb. daarop dat bogenoemde aanlyn aansoek nie verband hou met die GDO se aanlynplatform nie, en u daarop ook moet registreer sodra die platform open.

6. Die webbladsy is: www.gdeadmissions.gov.za.

7. Omdat ons u besonderhede het as u die aanlyn aansoek voltooi het, sal ons met u kan kommunikeer sodra ons meer inligting ontvang vanaf die Gautengse Onderwys Departement.

Indien u enige hulp benodig kontak gerus vir me. Junel van Staden by finansies@klofies.co.za.

Ouers word slegs per afspraak op die skoolterrein toegelaat.

Vir ons personeel en ook vir u eie veiligheid versoek ons dat u asseblief die onderstaande veiligheidsreëls sal nakom:

 • Slegs een persoon / ouer word toegelaat om ‘n aansoek te kom inhandig.
 • U moet asseblief by die parkeerarea naaste aan die sporthek parkeer, en by die sporthek aanmeld waarna u afspraak op die lys bevestig sal word.
 • ‘n Gesigmasker is verpligtend en u koors sal deur bekwame mense by die hek geneem word.
 • Daar is saniteringspunte by die ingang van die kantoor waarvan u asseblief gebruik moet maak.

Hoe om ‘n afspraak te maak om die inhandiging te kom doen:

 1. Stuur ‘n e-pos aan finansies@klofies.co.za met u kind se naam en van asook die datum en tyd wat u graag die skool wil kom besoek om die inhandiging te kom doen.
 2. U sal dan per e-pos bevestiging kry of die datum en tyd geleë is.
 3. Ons kantoorure is: Maandag – Donderdag: 08:00 – 13:30 en Vrydag 08:00 – 13:00.
 4. Ouers sal ‘n dag voor hul afspraak ‘n herinnering ontvang.

Baie dankie vir u samewerking! Ons sien uit om u by die Klooffamilie te verwelkom!

Aansoek om toelating vir graad 9-12-leerders in 2022

 1. Let asseblief daarop dat u kind se aansoek onderhewig is aan goedkeuring deur die Bestuur van die skool.

Om u kind vir graad 9 – 12 (2022) by Hoërskool Waterkloof in te skryf moet die volgende stappe gevolg word:

 1. U word versoek om die aanlyn AANSOEK OM TOELATING vir Hoërskool Waterkloof te voltooi. Klik op die onderstaande skakel om die proses te begin.

https://www.scadco.co.za/scadco2/home/admissionsbranded?id=0006

2. Die aanlyn aansoeke is vanaf Donderdag 8 April 2021 beskikbaar.

3. Registreer uself op die bladsy waarna u ‘n tydelike wagwoord per e-pos en per SMS sal ontvang om sodoende die res van die aanlyn aansoek te voltooi.  Voltooi asseblief die aansoek volledig.

4. Die skool versoek u om asseblief die hardekopie uit te druk,  te onderteken en saam met die versoekte dokumente (soos onder gelys) per afspraak in te handig by kantoor A6 voor die sluitingsdatum. (Datum nog nie bekend wanneer aansoeke sluit nie).

Dokumente wat die aansoek moet vergesel:

 • Afskrif van u kind se geboortesertifikaat;
 • Afskrif van beide biologiese ouers se ID-dokumente;
 • Nuutste rapport of vorderingsverslag;
 • Bewys van adres;
 • Vordering en of gedragsverslag van huidige skool
  • Administrasiegeld van R1 500 (kontant). Die bedrag vorm deel van 2022 se skoolgeld en is ten volle terugbetaalbaar indien u kind nie by Klofies geplaas word nie. Indien u nie nou die bedrag betaal nie, sal dit nie u kind se aansoek benadeel nie, maar moet die verpligting afgehandel wees teen die sluitingsdatum vir aansoeke;

Ouers word slegs per afspraak op die skoolterrein toegelaat.

Vir ons personeel en ook vir u eie veiligheid versoek ons dat u asseblief die onderstaande veiligheidsreëls sal nakom:

 • Slegs een persoon / ouer word toegelaat om ‘n aansoek te kom inhandig.
 • U moet asseblief by die parkeerarea naaste aan die sporthek parkeer, en by die sporthek aanmeld waarna u afspraak op die lys bevestig sal word.
 • ‘n Gesigmasker is verpligtend en u koors sal deur bekwame mense by die hek geneem word.
 • Daar is saniteringspunte by die ingang van die kantoor waarvan u asseblief gebruik moet maak.

Hoe om ‘n afspraak te maak om die inhandiging te kom doen:

 1. Stuur ‘n e-pos aan finansies@klofies.co.za met u kind se naam en van asook die datum en tyd wat u graag die skool wil kom besoek om die inhandiging te kom doen.
 2. U sal dan per e-pos bevestiging kry of die datum en tyd geleë is.
 3. Ons kantoorure is: Maandag – Donderdag: 08:00 – 13:30 en Vrydag 08:00 – 13:00.
 4. Ouers sal ‘n dag voor hul afspraak ‘n herinnering ontvang.

Baie dankie vir u samewerking! Ons sien uit om u by die Klooffamilie te verwelkom!