Aansoek om toelating vir graad 8 in 2025

AANSOEK OM TOELATING VIR GRAAD 8-LEERDERS IN 2025

Liewe voornemende Klofie-ouer

Om u kind vir graad 8 (2025) by Hoërskool Waterkloof in te skryf moet die volgende stappe gevolg word:

U word versoek om die aanlyn AANSOEK OM TOELATING vir Hoërskool Waterkloof te voltooi. 

Klik op die onderstaande skakel om die proses te begin:

 • Die aanlyn aansoeke is vanaf 17 April 2024 beskikbaar.
 • Registreer uself op die bladsy waarna u ‘n tydelike wagwoord per e-pos en per SMS sal ontvang om sodoende die res van die aanlyn aansoek te voltooi. Voltooi asseblief die aansoek volledig. Sodra u die aansoek aanlyn ingedien het sal u en die skool ‘n bevestigings e-pos ontvang.
 • Die skool versoek u om asseblief die hardekopie (9 bladsye) uit te druk, te onderteken en saam met die versoekte dokumente (soos onder gelys) per afspraak in te handig by kantoor A6 voor die sluitingsdatum.

  Die sluitingsdatum word deur die GDO bepaal.  Ons sal u in kennis stel sodra ons die inligting vanaf die Departement ontvang.

Dokumente wat die aansoek moet vergesel:

 • Afskrif van u kind se geboortesertifikaat;
 • Afskrif van beide biologiese ouers se ID-dokumente;
 • Nuutste rapport of vorderingsverslag;
 • Bewys van adres;
 • Administrasiegeld van R2 000. Die bedrag vorm deel van 2025 se skoolgeld en is ten volle terugbetaalbaar indien u kind nie by Kloof geplaas word nie. Indien u nie die bedrag betaal wanneer die aansoek ingehandig word nie sal dit nie u kind se aansoek benadeel nie, maar moet die verpligting afgehandel wees teen die sluitingsdatum vir die GDO-aansoeke.
  Die administrasiegeld kan SLEGS tydens die indiening van die aansoekvorm by die skool (per afspraak) betaal word. (GEEN EFT-BETALINGS OF KLOFIEBEURSIE-BETALINGS WORD VIR DIE ADMINISTRASIEGELD AANVAAR NIE.)
 • Bewys van registrasie op GDO se platform en waglysnommer (u kan dit later deurgee sodra die GDO-aansoekproses begin.

Let asb. daarop dat bogenoemde aanlyn aansoek nie verband hou met die GDO se aanlyn platform nie, en u ook daarop moet registreer sodra die platform open.

Omdat ons u besonderhede het as u die aanlyn aansoek voltooi en ingehandig het, sal ons met u kan kommunikeer sodra ons meer inligting vanaf die GDO ontvang.

Indien u enige hulp benodig kontak gerus vir me. Junel van Staden by finansies@klofies.co.za.

Ouers word slegs per afspraak op die skoolterrein toegelaat om die hardekopie aansoek om toelating en dokumente te kom inhandig

Hoe om ‘n afspraak te maak om die dokumentasie in te handig:

 • Stuur ‘n e-pos aan finansies@klofies.co.za met u kind se naam en van asook die datum en tyd wat u graag die skool wil kom besoek om die inhandiging te kom doen.
 • U sal per e-pos bevestiging ontvang of die datum en tyd geleë is.
 • Ons kantoorure is:

Maandag – Donderdag: 08:00 – 13:00 en Vrydag 08:00 – 12:30

Ouers sal ‘n dag voor hul afspraak ‘n herinnering ontvang.

 • U moet asseblief by die parkeerarea naaste aan die sporthek parkeer en by die sporthek aanmeld waarna u afspraak op die lys bevestig sal word.

Baie dankie vir u samewerking! Ons sien uit om u by die Kloof-familie te verwelkom!

Aansoek om toelating vir graad 9- tot 11-leerders in 2025

AANSOEK OM TOELATING VIR GRAAD 9- TOT 11-LEERDERS IN 2025

GEEN graad 12-aansoeke sal aanvaar word nie.

Let asseblief daarop dat u kind se aansoek onderhewig is aan goedkeuring deur die Bestuur van die skool.

Om u kind vir graad 9 – 11 (2025) by Hoërskool Waterkloof in te skryf moet die volgende stappe gevolg word:

U word versoek om die aanlyn AANSOEK OM TOELATING vir Hoërskool Waterkloof te voltooi. 

Klik op die onderstaande skakel om die proses te begin.

 • Registreer uself op die bladsy waarna u ‘n tydelike wagwoord per e-pos en per SMS sal ontvang om sodoende die res van die aanlyn aansoek te voltooi. Voltooi asseblief die aansoek volledig. Sodra u die aansoek aanlyn ingedien het sal u en die skool ‘n bevestigings e-pos ontvang.
 • Die skool versoek u om asseblief die hardekopie (9 bladsye) uit te druk, te onderteken en saam met die versoekte dokumente (soos onder gelys) per afspraak in te handig by kantoor A6 sodat die aansoek deur die betrokke graadhoof en bestuur hanteer kan word.

Dokumente wat die aansoek moet vergesel:

 • Afskrif van u kind se geboortesertifikaat;
 • Afskrif van beide biologiese ouers se ID-dokumente;
 • Nuutste rapport of vorderingsverslag;
 • Gedragsrekord van vorige skool;
 • Bewys van adres;
 • Administrasiegeld van R2 000. Die bedrag vorm deel van 2025 se skoolgeld en is ten volle terugbetaalbaar indien u kind nie by Kloof geplaas word nie. Indien u nie die bedrag betaal wanneer die aansoek ingehandig word nie sal dit nie u kind se aansoek benadeel nie, maar moet die verpligting afgehandel wees sodra u kind se aansoek suksesvol is.

Indien u enige hulp benodig kontak gerus vir me. Junel van Staden by finansies@klofies.co.za.

Ouers word slegs per afspraak op die skoolterrein toegelaat om die hardekopie aansoek om toelating en dokumente te kom inhandig.

Hoe om ‘n afspraak te maak om die inhandiging te kom doen:

 • Stuur ‘n e-pos aan finansies@klofies.co.za met u kind se naam en van asook die datum en tyd wat u graag die skool wil kom besoek om die inhandiging te kom doen.
 • U sal dan per e-pos bevestiging ontvang of die datum en tyd geleë is.
 • Ons kantoorure is:

Maandag – Donderdag: 08:00 – 13:00 en Vrydag 08:00 – 12:30

Ouers sal ‘n dag voor hul afspraak ‘n herinnering ontvang.

 • U moet asseblief by die parkeerarea naaste aan die sporthek parkeer en by die sporthek aanmeld waarna u afspraak op die lys bevestig sal word.


Baie dankie vir u samewerking! Ons sien uit om u by die Kloof-familie te verwelkom!