Afwesigheid

  • Indien ‘n leerder afwesig is, word verwag dat die ouers die kantoor voor 09:00 sal skakel, of ‘n brief aan die graadhoof sal rig. Na afwesigheid moet die leerder die eerste dag wat hy/sy die skool weer besoek, ‘n brief van sy/haar ouers aan sy/haar voogonderwyser oorhandig. Mediese sertifikate word vereis indien ‘n leerder meer as drie dae afwesig was.
  • Indien ‘n leerder afwesig is tydens geskeduleerde toetse of eksamen, moet ‘n mediese sertifikaat ingegee word.
Skoolbywoning word op getuigskrifte aangedui.