Besoekers

  1. Alle besoekers moet by die eetsaal aanmeld. Die betrokke inwoner sal geroep word om die besoeker te ontvang.
  2. Besoekers is onderworpe aan die koshuisreëls, en moet dit respekteer.
  3. Geen besoekers word in die gange of die leerders se kamers toegelaat nie.
  4. Inwoners sal aanspreeklik gehou word vir die optrede van hulle besoekers.