Busroetes

Hiermee die tye en punte van die Klofie-busdiens:

Die Centurion-bussie stop by die volgende punte:                     

06:35

Ou Johannesburgweg en Golflaan

Zwartkop Gholfbaan

06:45

Hoek van End- en Jim van der Merwestrate

Caltex-vulstasie

06:55

Hoek van John Vorster en Akkerboomstrate

Total-vulstasie

07:05

Hoek van Bothalaan en Lupinstraat

Engen-vulstasie

Die Rooihuiskraal | Midstream-bussie stop by die volgende punte:

06:10

Laerskool Rooihuiskraal, hoek van Maraboe- en Panoramaweg

06:25

Sasol-vulstasie oorkant Midstream Kleuterskool

06:40

Centurion Gholflandgoed se hoofhek, John Vorsterrylaan

Let wel:  Die busbestuurder sal op ‘n daaglikse basis die leerders in kennis stel om watter tyd die bus in die middag vertrek.

Die Oosrand-bussie vertrek as volg:

06:20

Hoek van Atlas- en Geldenhuys Bonaeroparkstraat, Kemptonpark

Bonaeropark Winkelsentrum

06:30

Hoek van Monument- en Rietfonteinweg, Kemptonpark

Cavendish Square

06:45

Pomonaweg

BP-vulstasie (oorkant Noag se mark)

Let wel:  Die busbestuurder sal op ‘n daaglikse basis die leerders in kennis stel om watter tyd die bus in die middag vertrek.

Die Zambesi | Stormvoël-bussie stop by die volgende punte:

06:30

Hoek van Veda- en Sefako Makghatoweg (ou Zambeziweg)

Builders Warehouse

06:45

Stormvoëlweg

Sasol-garage en KFC

Die skool is verantwoordelik vir die bus se roete.

Die volgende busroetes word ook deur die skool behartig:

06:30   Mooikloof Village, Spar (Garsfonteinweg)

06:40   Q4 vulstasie (op verlenging van Garsfonteinweg)

06:50   Hoek van Sinovich en Delmaspad

MIDDAGROETES

Hierdie busroetes word deur City of Tshwane hanteer. Vir enige navrae kan City of Tshwane gekontak word.

Bus vertoon: “Brooklyn (10)”

Roete:              Waterkloof na Garsfontein via Charlesstraat na die stad

Ry via Solomon Mahlangu-rylaan (Hans Strijdom), links in January Masilela-rylaan (Genl. Louis Botha), links in Douglas Scholtz, regs in William Nicol, Duvernoy, links in Chopin, regs in Beethoven, links in Anton van Wouw, links in Garsfontein (laai Glen High-leerders op) regs in Lois, links in Atterbury, links in Charlesstraat na die stad.

Bus vertoon: “Monumentpark”

Roete:              Waterkloof oor Neptune en Aquila na die stad

Laai leerders voor skool op.  Ry in Boeing, Ebenhaezer, Lawrie, Sidwell en eindig sirkelrit vir Monumentpark (2).  Ry in Delmasweg, regs in Koedoesnek, links in Cliff, regs in Skilpad, links in Bushbuck, Lion, regs in Elephant, regs in Nelson Mandela, links in Makou, regs in Coetser, regs in Kolgans, regs in Windswawel, links in Kransduif, regs in Piet-my-Vrou, links in Diedrikkie, links in Kalkoen, links in Veldpou tot by Solomon Mahlangu-rylaan (Hans Strijdom) dan stad toe via Solomon Mahlangu-rylaan en Nelson Mandela-rylaan.

Bus vertoon: “W/Kloof Ridge”

Roete: Op pad na die stad ry noord in Boeing, oor Solomon Mahlangu-rylaan (Hans Strijdom), draai langs die skool, regs in Solomon Mahlangurylaan.  Vertrek vanaf die skool om 14:05. Laai leerders voor die skool op en ry stad toe met die Waterkloof Ridgeroete.

Bus vertoon: “Monumentpark (2)”

Roete: Ry in Neveling, links in Anton van Wouw, regs in Beethoven, links in January Masilela-rylaan (Genl. Louis Botha), regs in Solomon Mahlangu-rylaan (Hans Strijdom), regs in Lois, links in Tsitsa, regs in Tankwa, regs in Prieska, regs in Lois, Rubenstein, regs in Peddie, regs in Klipbank, links in Dennil, regs in Turf, regs in Taiton, links in Klipbank, links  in Bernard.  Laai 15 leerders op h/v Barnard- en Albertonstraat.  (Wag vir leerders van Elarduspark Laerskool), ry in Alandale, en voltooi Monumentpark (2)-roete in die teenoorgestelde rigting. Ry na Hoërskool Waterkloof in Boeingstraat.

Bus vertoon: “Waterkloof Glen”

Roete: Ry in Solomon Mahlangu-rylaan (Hans Strijdom), links in January Masilela-rylaan (Genl. Louis Botha), links in Douglas Scholtz, links in William Nicol en verder met die bestaande Waterkloof Glen-roete na die stad.

OGGEND

Bus vertoon: “Waterkloof School”

Roete: Ry in Makou, regs in Coetzer en verder met die Monumentpark (1) roete na Nelson Mandela.  Regs in Nelson Mandela, links in Elephant, links in Lion, regs in Bushbuck, regs in Skilpad, links in Elephant, regs in Aquilla, regs in Koedoesnek, links in Delmasweg tot by die skool.