Dansstudies

Kontakpersoon: Michelle Naudé

Kontakbesonderhede: 012 347 0277

Hierdie vak tel wel vir TPT-telling.

Dans word nie as agtste vak aangebied nie.

TOELATINGSVEREISTES

Leerlinge kan nie in graad 8,9 en 10 eers met DANS as vak begin nie, daarom is alle voornemende kandidate onderworpe aan ‘n keuringsproses. Leerlinge wat alreeds in graad 8 en 9 dans as vak geneem het, word op grond van prestasie in die vak gekeur, andersins word daar aanbeveel dat ‘n leerder op minimum graad 5 of Intermediate Foundation praktiese vlak moet wees om sukses te behaal. ‘n Addisionele heffing word na skoolgeld gehef.

Voldoende talent, fokus en doelgerigtheid is ‘n voorvereiste. Oudisies word afgelê. Ekstra buitemuurse balletklasse is verpligtend omdat kontaktyd tydens skooltyd onvoldoende is. Leerders moet ‘n goeie agtergrond in dans hê in genres soos ballet of modern en moet dans eksamens geslaag het tot op graad 5 vlak of Intermediate Foundation

KURRIKULUM

Dansvoordrag.

Choreografie en groepwerk.

Improvisasie.

Klassieke ballet vorm steeds die basis van die vak.

Inheemse danse word tot die sillabus toegevoeg.

Buitemuurse balletklasse verpligtend.

DOELSTELLINGS

Die skep en aanbied van dansproduksies en danskompetisies vorm ‘n belangrike komponent van hierdie vak. Ontwikkeling van verskillende danstegnieke en dansstyle soos kontemporêr, jazz en ballet. Die leerder moet vaardighede aanleer om haar styl en tegniek te verbeter. So word sy ‘n beter danser. Reflekteer die teorie van dans met betrekking tot musiek, dansgeskiedenis en gesondheidsorg. Demonstrasie van verskeie kulture se inheemse dansvorms. Die leerder sal op klassieke ballet konsentreer, maar oor kennisbekom en vaardighede van inheemse dansvorms leer. Om leerders te begelei tot hoër kennisvlakke en ‘n grondige insig en begrip van die basiese beginsels van die vak sodat dit hom/haar sal voorberei en toerus vir verdere opleiding/studies.

Dit is ook belangrik om te onthou dat Dansstudies ’n universiteitstoelatingsvak is, wat ‘n praktiese en teoretiese afdeling het.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

  • Dansonderwyser, danseksaminator, fotograwe, choreograaf, danser, dansjoernalis, verhoogbestuurder, kostuumontwerper, fisioterapeut, persoonlike instrukteur, pilates instrukteur, yoga instrukteur, biokinetikus en vele meer.