Departement van Sportwetenskap

Ons sportwetenskaplike benadering tot fisiese ontwikkeling, tesame met tegniese afrigting, word gebruik om atlete optimaal in hulle sportsoort te ontwikkel en prestasie te bevorder. Daar word gekyk na die fisiese vereistes van elke sportsoort en ons kondisioneer hulle daarvolgens. Beweging bo prestasie word in die gimnasium geprioritiseer. Om die leerder ten volle en algeheel te ontwikkel, is ons doelwit. Daar is baie komponente van sportwetenskap om ‘n Klofie-sportman of -sportvrou te ontwikkel:

  • Fisiologiese en sporttoetsings
  • Periodisering
  • Monitering van lading
  • Gimnasiumprogrammering
  • Baan-/veldkondisionering
  • Spelerwelvaart
  • Rehabilitasiestrategieë in samewerking met die biokinetikus

GIMNASIUM
Die gimnasium is slegs oop vir sportleerders en nie vir algemene kliënte nie. Alle gimnasiumsessies word saam met ‘n sportwetenskaplike of biokinetikus gedoen en word vooraf in samewerking met die betrokke afrigter en sportdirekteur gereël.

Weeksdae tye:

  • Oggendsessie: 06:00 tot 07:00
  • Middagsessie: 14:30 tot 17:00

Tydens naweke, skoolvakansies en publieke vakansiedae sal die gimnasium gesluit wees tensy anders gereël word. Tye gedurende die eksamen sal verskil en volgens betrokke sportsoorte en -spanne bepaal word.

Daar is geen kostes verbonde aan die gimnasium vir leerders nie. Privaat of ekstra sessies met die biokinetikus of sportwetenskaplike kan per afspraak bespreek word. Ekstra sessies se kostes word hanteer per afspraak met die betrokke persoon.

NAVRAE
De Wet Terblanche
074 191 0096
dewet.terblanche@klofies.co.za

Ineke Ribbens
072 602 3017
ineke.ribbens@klofies.co.za