Eerste Dag - 12 Februarie 2021

Om seker te maak dat jy gemaklik inskakel by die skool en jou eerste ervaring vir altyd positief sal onthou, nooi ons jou om die dag voor die skool begin ‘n oriënteringsessie by te woon. Tydens dié sessie gaan ons jou wys waar alles is en ‘n oorsig gee oor die skool se reëls en aktiwiteite.  Ons wil graag hê dat jy vanaf dag een tuis sal voel by die Kloof.

Sit hierdie sommer nou al in jou dagboek:

DATUM:                            Vrydag, 12 Februarie 2021
TYD:                                  10:00 tot 12:30 (ons wil stiptelik om 10:00 met die program begin so arriveer asseblief betyds).
PLEK:                                Hoërskool Waterkloof – ontmoet by die sporthek (naby die koshuis se donkie)
DRAG:                               Informeel, gemaklik

PROGRAM:
09:45 – 09:55:                    Aankoms by die skool (sporthek).  Ontmoet juffrou Louri Gray by die sporthek. Skandering van leerders vind plaas (onthou jou ingevulde vorm asook masker)!
10:00 – 10:30:                    Verwelkoming deur die hoof, graadhoofde, hoofseun en hoofdogter.
10:30 – 12:30:                    Belangrike inligting word deurgegee asook ‘n oorsig van alle aktiwiteite. Toer deur die skool. Geleentheid vir interaksie en vrae.
12:30:                                   Sessie verdaag.
(moontlikheid van vroeër)

Bevestig asseblief voor of op Dinsdag 9 Februarie 2021 of jy dié sessie gaan bywoon by marike.scherman@klofies.co.za. Ons sien uit na jou terugvoer en hoop om jou op 12 Februarie 2021 te sien!