Filmskool

WAT BEHELS DIE FILMSKOOL?

Om “gewoon” te wees is nie meer goed genoeg vir oorlewing nie. Die moderne samelewing vra baie meer. Mense word deur multimedia en visuele storievertelling geteiken. Ons jeug  gaan anders en visueel moet dink om uit te staan. Kreatiwiteit en verantwoordelike visuele stimulasie is die sleutel tot sukses. ‘n Filmskoolkamp, waartydens die leerders die produksie, die skryf van ‘n teks, die regie, die grimering, die beligting, die regisseur – en akteurwerk en die finale redigering behartig, vind jaarliks plaas.

WATERKLOOF FILMSKOOL bied ‘n vierjaarkursus aan wat die volgende aspekte insluit:

  • Die kuns van visuele storievertelling, van konseptualisering tot finale lewering. Dit sluit die volgende aspekte in: die skryf van ‘n draaiboek, storyboarding, shotlists, regie, kamerawerk, beligting, klank, stelontwerp, kontinuïteit, redigering, kostuumontwerp, grimering, screen acting en screen fighting.
  • Hoe om verantwoordelik met sosiale media om te gaan.
  • Voorbereiding vir werksonderhoude en oudisies
  • Bemarking en die advertensiewese
  • Funksiekoördinering
  • Aanbiedings en voorleggings


DOELWITTE
Ons doel met WATERKLOOF FILMSKOOL is om kinders die wapenrusting van kreatiwiteit, selfvertroue, volharding, emosionele volwassenheid, konflikhantering en groepsdinamika te laat aantrek.

Deur visueel stories te vertel, aanbiedings te doen, te bemark en onderhoude te voer, sal elke Klofie wat die filmkursus voltooi, bemagtig word om die toekoms as ‘n selfversekerde, passievolle jong volwassene aan te durf.

LEERMEESTERS
WATERKLOOF FILMSKOOL word gelei deur Samuel en Hydie Loots wat reeds twaalf jaar ondervinding in die Suid-Afrikaanse Filmbedryf het.

Mnr. Samuel Loots is die uitvoerende vervaardiger van Bosbok 6-films met sewe groot Afrikaanse films op sy kerfstok: “Verraaiers”, Mannetjies Roux”, “Musiek vir die Agtergrond”, “Free State”, “Jonathan”, “Agent 2000”, “Dominee Tienie”.

Mev. Hydie Loots is ‘n regisseur, child acting coach op filmstelle, draaiboekskrywer van “Agent 2000” en besit haar eie dramaskool.

KOMPETISIES WAARAAN ONS DEELNEEM

  • Oppie Tong Af Nasionale Kortfilm-kompetisie
  • South African Legends of the Performing Arts Championship

SPESIALE VEREISTES INDIEN VAN TOEPASSING

Enige iemand met ‘n passie vir films is welkom. Geen kameratoerusting is nodig nie.

KLASTYE
Woensdae: 15:30-17:00

KOSTES
R500 per maand oor tien maande (Februarie tot November)

KONTAKBESONDERHEDE
Hydie Loots
hloots@me.com

Gareth Harris
gareth.harris@klofies.co.za