Frans

VAKINHOUD
Frans word volgens die direkte metode aangebied. Luister-, lees-, skryf- en mondelinge vaardighede word ontwikkel, met spesiale klem op kommunikasie. Dit is moontlik om reeds in graad 11 vlot Frans te praat. Tablet- en rekenaargesteunde aktiwiteite word gebruik om leerders direk met Frans-in-konteks in aanraking te bring.

KURRIKULUM
In graad 8 en 9 word basiese strukture onderrig en ‘n basis vir mondelinge werk gelê. In graad 10 tot 12 word taalleer, letterkunde, kreatiewe skryfwerk en mondelinge vaardighede geïntegreerd onderrig. Die klem val op die voorbereiding van leerders om die Franse taal na matriek in die akademiese sowel as die professionele milieu te kan aanwend. ‘n Oorsig oor die Franse kultuur word ingesluit, asook ‘n fokus op aktuele aangeleenthede en sake van globale belang. Leerders lê in graad 12 die internasionaal-erkende eksamen van die Onafhanklike Eksamenraad (IEB) af.

VAKAKTIWITEITE
Die jaarlikse soirée francaise, oftewel Franse Aand, is vir leerders ‘n hoogtepunt. Ander aktiwiteite en uitstappies sluit in die Bastilledagvieringe (rondom 14 Julie), uitstappies na Franse restaurante en cafés, die Franse Filmfees en ander kultuuraanbiedinge, skakeling met en besoeke aan die Alliance francaise se Dibukasentrum in Johannesburg en ‘n tweejaarlikse opvoedkundige toer na Frankryk (Graad 10/11).

NAVRAE
Gareth Harris
gareth.harris@klofies.co.za