Frans

Kontakpersoon: Gareth Harris

Kontakbesonderhede:  012 347 0277

Bonjour!

Frans kan as vak vanaf graad 8 geneem word en dien vir beide graad 8- en graad 9-leerders as verrykingsvak. Tydens hierdie twee jaar word daar gekyk na die beginsels van die taal. In graad 10 skuif die klem na sintaksis en grammatika. 

Die Franse departement werk hand aan hand saam met die Alliance Française de Pretoria, ten einde die leerder ten volle voor te berei in die vier komponente van taalleer –  praat, skryf, lees en luister.

Vanaf graad 10 is die opsie ook beskikbaar om die eksterne DELF-eksamen te skryf. Die DELF-eksamen word deur die Alliance Française aangebied en toets alle vlakke van die leerder se Franse-vermoë. Na die eksamen word ‘n diploma uitgereik wat nie net internasionaal herken word nie, maar ook benodig word indien die leerder in ‘n Frans-sprekende land wil gaan studeer, hetsy in Engels of in Frans.