Inskrywings

Nuwe leerders meld aan by die ontvangstoonbank waar hulle ‘n inskrywingsvorm ontvang om te voltooi. Hierdie voltooide vorm moet saam met ‘n oorplasingskaart, die nuutste punteverslag en alle prestasieverklarings ingehandig word. ‘n Adjunkhoof voer ‘n onderhoud met die aansoeker en sy/haar ouers. Die aansoekvorm word dan aan die betrokke graadhoof oorhandig, wat inligting aangaande die leerder inwin, alvorens ‘n besluit gemaak word. Die betrokke vorm word deur gegee aan die finansiële kantoor waarna dit op die rekenaarstelsel gelaai word en die nuwe leerder ‘n rooster ontvang.