Administrasie bestaande uit

  • Inskrywings
  • Skoolverlaters
  • Skoolbywoning
  • Afwesighede
  • Finansies
  • Tabletinligting
  • Skoolure