Kloof-Geloof

KAPEL  (Die huis van Kloof-Geloof)

OMSKRYWING VAN AKTIWITEIT
Kloof-Geloof is ‘n Christelike Studente Vereniging wat multi-kultureel en interdinominaal is. Die doelwit van die aktiwiteit is om tieners te lei om ‘n Christen-leefstyl te volg. Die Hoërskool Waterkloof se VCSV staan as Kloof-Geloof bekend. Die leraars van die omliggende kerke is deel van die beplanningsproses van byeenkomste, asook die fasilitering van daardie byeenkomste. Daar is ook geleentheid vir gebed en berading in die kapel. Die nie-winsgewende instansie Tree het permanente jeugwerkers by Hoërskool Waterkloof geplaas.

DOELWITTE VIR VOLGENDE DIE JAAR
Kloof-Geloof se doelwitte vir die volgende drie jaar is groei in die getal tieners wat in die kapel bid vir vriende, familie, onderwysers, die land ensovoorts asook in bywoning van Kloof-Geloofaktiwiteite en uitreike. Verder is ons doel om tieners te bemagtig om self die Kloof-Geloofaktiwiteite te bestuur en uit te voer. Huidige aksies soos die Kloof-Geloofkamp, Klofie-week, gebedslyn, mammas-wat-bid, Klofie-oorbelle en Uitreik, suksesvol aanhou bestuur asook nuwe aktiwiteite soos diensbaarheidmeriete en ander fondsinsamelingsprojekte te loods.

WANNEER VIND DIT PLAAS?

  • Kloof-Geloofbyeenkomste: Woensdae, pouses in die saal/kultuursentrum/kapel/vierkant
  • Kloof-Geloofkamp: tweede naweek van kwartaal 1 of eerste naweek van kwartaal 2
  • Klofie-week: eerste week van kwartaal 2
  • Gebedslyn: deurlopend (klofiespray24/7)
  • Mammas-wat-bid: Donderdagoggende, 07:30-08:30 in kapel/koshuiseetsaal
  • Klofie-oorbelle: Fondsinsamelingsprojek, deurlopend, R350 in finanskantoor of per e-pos aan me. Holtzhauzen (skoolgeld@klofies.co.za)
  • Uitreik: kwartaal 3
  • Tree: Jeugwerkers
  • Winklespruitkamp: September-Oktobervakansie (VCSV-kamp)

ENIGE ADDISIONELE KOSTES
Kampgelde soos aangedui.

KONTAKBESONDERHEDE
Lené du Randt
lene.durandt@klofies.co.za

Brandon Bean
brandon.bean@klofies.co.za