Kapel

KAPEL  (Die huis van Kloof-Geloof)

Kloof-Geloof is Hoërskool Waterkloof se weergawe van VCSV (Verenigde Christelike Studente Vereniging). Die visie van Kloof-Geloof is om ‘n veilige omgewing te skep waar die Klofies hul probleme of oorwinnings in groepies kan deel. Dit skep ‘n geleentheid waar die Klofies hul verhouding met die Here kan versterk.

Elke Woensdag, gedurende pouse, het die leerders die geleentheid om saam met hulle vriende oor die Here te gesels. Die leraars van die kerke in die omgewing word by hierdie aksies betrek. Die leraars bedien die Woord, ondersteun die tieners en is deel van die beplannings- en uitvoerfase van Kloof-Geloof.

Kloof-Geloof het jaarliks ‘n kamp waar alle grade saam kamp en geestelik voorberei vir die jaar wat voorlê.

Die verkope van die amptelike skooloorbel is ‘n fondsinsamelingsprojek van Kloof-Geloof. Die fondse wat hieruit gegenereer word, word aangewend vir benodigdhede om byeenkomste en aktiwiteite vir die leerders genotvol te maak.

Kloof-Geloof werk nou saam met die gebedsouers. In samewerking met die gebedsouers word daar jaarliks ‘n Kloof-Geloofweek aangebied waar die onderwysers en leerders geestelik bedien word d.m.v. ‘n verskeidenheid aktiwiteite wat aangebied word.

Hoërskool Waterkloof het ‘n kapel op die skoolgrond wat tydens skooltyd vir gebed gebruik word. Registerklaslyste van alle klasse in die skool word teen die muur aangebring sodat daar vir elke kind gebid kan word. Hoërskool Waterkloof is in die bevoorregte posisie om ‘n permanente jeugwerker tot die leerders se beskikking te hê. Die nie-winsgewende organisasie #ProjectSchools is verantwoordelik vir die jeugwerker. Die jeugwerker is tydens skoolure in die kapel vir die leerders beskikbaar, indien hulle emosionele ondersteuning nodig het.

Kloof-Geloof is verder daarvoor verantwoordelik om sprekers op geestelike dae soos Paasfees en Hemelvaart te reël.

Kloof-Geloof het ook ‘n gebedsfunksie Klofies.pray247.co.za waarna gebedsversoeke anoniem gestuur kan word. Daar is ook die opsie om gekontak te word indien die leerder dit sou verkies.

Die ouers van Hoërskool Waterkloof is betrokke in die vorm van ‘n gebedsgroep wat elke Donderdagoggend van 07:30 tot 08:30 in die kapel vergader. Enige ouer is welkom om deel te vorm van hierdie groep wat vir die leerders, onderwysers en ouers bid. Hierdie ouers organiseer ook verskeie uitreikaksies vir Kloof-onderwysers en -leerders.

Jeugwerkers:

Minette Pretorius – 067 548 1282 (#projectschools) in die kapel.
Brandon Bean – 072 928 6138 (Tree) op die stoep by die houtwerkklas.

KONTAKBESONDERHEDE

Me. Annelize Muller

012 347 0277