Klofiekan

Die koerant met leerders as redaksielede, verskyn drie keer per jaar waarin elke kwartaal se aktiwiteite weerspieël word.

Die KLOFIEKAN is die Klofies se spogkoerant wat aan die einde van elke kwartaal uitgegee word.

HET JY GEWEET …

 • In 2021 wen Laureanne Geertsema R5000 vir die beste nuusberig, Xavier Odendaal R5000 vir die beste video en die skool R15000 vir die beste Covid-innovasie met skolenuusgebeure. Die koerant is in die Top 5 van verskeie afdeling, o.a. Beste gedrukte koerant en Beste uitleg.
 • In 2019 wen Cilliers Diedericks R5000 as die skrywer van die beste sportberig in Media24 se nasionale skoolkoerantkompetisie. Die skool ontvang ook R5000.
 • In 2018 is die Klofiekan as die wenner van Beeld se skoolkoerantkompetisie aangewys.
 • In 2017 eindig die Klofiekan as een van die Top 10 skoolkoerante in Media24 se nasionale skoolkoerantkompetisie.

Die redaksie
Die redaksie bestaan uit 26 lede en word deur leerders van elke graad verteenwoordig. Voornemende redaksielede doen in Oktober van elke jaar aansoek om op die redaksie te dien. Suksesvolle kandidate dien dan vanaf Januarie op die redaksie.

Vereistes as jy wil aansoek doen:
Einde graad 8 (vanaf graad 9 kan jy op die redaksie dien). ‘n Liefde vir taal en skryf. Goeie prestasie in tale. Leerders wat kreatief kan dink.

Redaksielede word by spesifieke portefeuljes ingedeel, maar hul doen ook navorsing vir berigte wat buite hul portefeulje val. Op die manier ontwikkel die joernaliste hul ondervindingsveld.

Daar is geen addisionele kostes aan hierdie aktiwiteit verbonde nie.

Onderwysers betrokke by die Klofiekan

 • Retha Hofmeyr (organiseerder)
 • Alma van der Walt (proeflees- en bladuitleghulp)
 • Leandré Eksteen (proeflees van berigte)
 • Annuska Pretorius (proeflees van berigte)
 • Gareth Harris (admin en logistiek)
 • Janneke Vahrmeijer (foto’s)

Die doel van die KLOFIEKAN is om

 • belangrike en interessante skoolnuusgebeure te deel.
 • die lesers op hoogte te hou van gebeure buite die skool d.m.v. nuusberigte, rubrieke, resensies, ondersoekende berigte en onderhoude.
 • die ligter/snaakser kant van die skoollewe met die lesers te deel.
 • lesers bloot te stel aan kreatiewe speletjies en fotoraaie.
 • leerders die geleentheid te gee om joernalistieke vaardighede te ontwikkel.

Deelname aan die nasionale skoolkoerantkompetisie
Ons skryf jaarliks vir Netwerk24 se nasionale Skolenuuskompetisie in.

Wanneer ontmoet die redaksie?
Die jaar skop met ‘n werkswinkel af waartydens die redaksionele span onder leiding van die redakteur en twee adjunkredakteurs die doelwitte vir die jaar vasmaak en aksieplanne ontwikkel. Hierna ontmoet ons elke Woensdag tydens pouse. ‘n Korter werkswinkel vind aan die begin van elke kwartaal plaas, waartydens die kwartaal se uitgawe beplan word.

Hoe werk die produksiesiklus?

 • Die koerant word aan die einde van die eerste, tweede en vierde kwartale uitgegee en die produksieskedule word dus terugwerkend saamgestel om by dié datum uit te kom.
 • Die inhoud van die koerant (artikels, speletjies, foto’s, indiepte ondersoeke, advertensies ensovoorts) word bespreek en beplan.
 • Elke redaksielid ontvang daarna die lysie van artikels waarvoor hy/sy verantwoordelik sal wees, waarna met navorsing en onderhoude begin word.
 • Keerdatums word vasgestel op die volgende basis:
 • Artikels moet so gou as moontlik nadat ‘n aktiwiteit afgehandel is, ingegee word om geproeflees te word.
 • Alle artikels moet ongeveer vyf weke voordat die koerant versprei word, gereed wees vir uitleg.

Die bladuitleg word deur die redakteur en sub-redakteur bespreek waarna dit aan die grafiese ontwerper gestuur word.

‘n Week voor verspreiding word die koerant na die drukkers gestuur. ‘n Proef word ontvang wat finaal goedgekeur word voordat die koerant in druk gaan.

As jy dus kreatief kan dink en skryf en jou vaardighede as joernalis wil verbeter, kom klop by Me. Retha Hofmeyr in T21 aan.

KONTAKBESONDERHEDE
Retha Hofmeyr
retha.hofmeyr@klofies.co.za