Klofieraad

Die tradisionele leierskapstrukture bestaan ook by Hoërskool Waterkloof, maar ons uitgangspunt verskil van ander sekondêre inrigtings deur dat leierskap as aksie gesien word en nie bloot as ‘n posisie of ‘n balkie nie.

Die Klofieraad bestaan uit 30 seuns en 30 dogters wat na ‘n stemproses, waaraan medeleerders deelneem, uit graad 11-kandidate verkies word.

‘n Verteenwoordigende leerderraad bied aan twee leerders in elke klas vanaf graad 8 tot 12 geleentheid om op hierdie vlak ‘n leier van die klas te wees.

Na ‘n ondersoek is bevind dat daar ongeveer 350 leerders per graad is en slegs 75 van hulle ‘n leierskapposisie in graad 12 beklee.  Daar is besluit om ‘n verdere geleentheid te skep wat leerder die geleentheid bied om lewensvaardighede te leer, naamlik by die Instituut vir Leierskap.

Kursusse word vanaf 2010 aangebied en leerders kan erekleure verdien deur bywoning van dié lesings wat deur spesialiste oor onderwerpe wat leierskapvaardighede verbeter, aangebied word.

Die doel van die instituut is om leiers te ontwikkel wat, soos Mark Twain dit sien; met edelheid van karakter, wat ‘n taal praat wat blindes kan sien en dowes kan hoor.

 

Hoofseun en Hoofdogter 2024

Hoofseun: Ben Delport

Hoofdogter: Anje van Aardt

Onderhoofleiers 2024

Akademie: Ilané Liebenberg Nathan Botha
Bemarking: Shani Hugo Eric Enslin
Kultuur: Sophia-Mari Botha Stefan Swart
Lewensverryking: Laureanne Geertsema Leon Lubbe
Sosiaal: Mijeanne le Roux Malan Momberg
Sport en skakeling: Tiané de Wit Malcolm George

Klofieraad 2024

Dogters:

1 Mia Appelcryn
2 Carlé Badenhorst
3 Elri Becker
4 Alana Botha
5 Juné Denysschen
6 Weanri du Plessis
7 Nalize Duvenhage
8 Calista Enslin
9 Janke Fourie
10 Kerise Gomes
11 Nandi Gous
12 Cari Jacobsz
13 Luané Janssen
14 Juané Kruger
15 Ester Prinsloo
16 Casey Robertson
17 Nadia Roets
18 Natalie Roos
19 Carla Smit
20 Mikah Swanepoel
21 Denike Ueckermann
22 Charne Venter
23 Leah Viljoen

Seuns:

1 Ruan Alberts
2 Wesley Badenhorst
3 Schalk Bessinger
4 Christo Bester
5 Estiaan Coetzee
6 Jamin Coertze
7 Marco Coetzer
8 Franco Cronje
9 Stefan Cronje
10 Etienne de Bruin
11 GJ de Swardt
12 Cillié de Villiers
13 Jacques J.v. Vuuren
14 GJ Joubert
15 Ediaan Kriel
16 Evan Naude
17 Steven Niu
18 Migael Prinsloo
19 Thommi Swanepoel
20 Alrich Uys
21 Riwan van Aswegen
22 Beukes van den Berg
23 Carl Willemse