Klofietrots

KlofieTrots is die amptelike ondersteunersklub van die skool waarvan die mandaat deur die Beheerliggaam ondersteun word. Hulle ondersteun alle skoolaktiwiteite.

Tee en koffie word tydens tuisbyeenkomste gratis aan ouers van die skool bedien.

Ondersteunersdrag kan tydens sportdae by KlofieTrots by die Lapa gekoop word.

Om te verseker dat ondersteuners altyd ‘n goeie beeld van die skool uitdra, word enkele riglyne neergelê wat respekteer moet word deur elke ouer en leerder van ons skool.

Doelstelling

 • Om te verseker dat ondersteuners te alle tye ‘n goeie beeld van Hoërskool Waterkloof uitdra, omdat ondersteuners ‘n belangrike skakel tussen deelnemers, die skool en die publiek is.
 • Om vir ons ‘n nuwe tuiste vir KlofieTrots te skep (2022-2023).
 • Om nie net ‘n ouer van Hoërskool Waterkloof te wees nie, maar ook om betrokke te wees al kan u net u tyd op ‘n Saterdag afstaan om te help met koffie skink of as u hou van braai is daar altyd plek.
 • Om fondsinsamelings te doen om die skool en leerders te help waar dit benodig word.

Sou u belangstel om deel te word van die KlofieTrotsspan of om ‘n borg te word kan u die voorsitter, mnr. Riaan Waldick,
skakel by 065 310 4386 of ‘n e-pos stuur na riaan@curvest.co.za.

Riglyne

 • Ondersteuners moet te alle tye positiewe ondersteuning aan deelnemers gee, d.w.s. geen kritiek op medespelers, ouers of afrigters lewer nie.
 • Ondersteuners mag onder geen omstandighede deelnemers tot vuilspel aanmoedig nie.
 • Onder geen omstandighede mag skeidsregters of beamptes gekritiseer, gevloek of beledig word nie.
 • Ondersteuners mag onder geen omstandighede by argumente, bakleiery, ens, met ondersteuners van ander skole betrokke raak nie.
 • Geen vuiltaal sal langs die sportveld toegelaat word nie.
 • Geen alkohol sal langs die sportveld toegelaat word nie.Indien ‘n ondersteuner wat alkohol gebruik, geïdentifiseer word, sal dit aan een van die sportbestuurslede gerapporteer word, waarna daardie persoon versoek sal word om die terrein te verlaat.
 • Ondersteuners moet te alle tye op die pawiljoen of agter die advertensieborde sit. Indien ondersteuners versoek sou word om op die pawiljoen te sit, sal dit van alle ondersteuners verwag word om so ‘n versoek na te kom.
 • Geen ondersteuners sal langs die veld aan die kant van die pawiljoen toegelaat word nie.Ondersteuners moet hulle plekke op die pawiljoen inneem.
 • Indien ‘n ouer sou opmerk dat leerders hulle skuldig maak aan wangedrag soos rook en vuiltaal op die sportveld, word dit van die ouer verwag om sodanige insident onmiddellik aan die betrokke sportdirekteur te rapporteer.Identifisering van die persoon is belangrik.
 • Dit word van ouers van Hoërskool Waterkloof verwag om hierdie riglyne onder die aandag van besoekende ondersteuners te bring.
 • Indien ‘n ouer of ondersteuner ‘n probleem het wat hy/sy onder die aandag van die skool wil bring, kan hy/sy dit die dag na die wedstryd of byeenkoms met die afrigter, sportdirekteure of sporthoof bespreek.

Hoërskool Waterkloof se ondersteuners kan ‘n positiewe bydrae lewer en ‘n groot verskil maak deur bogenoemde na te kom.

 •