5. TOESKOUERS

Daar kan tans 1 400 toeskouers per dag op die terrein toegelaat word.  Met sowat 650 deelnemers behoort daar nie ‘n probleem te wees om al die ouers te akkommodeer nie.