Kommunikasie

 •  d6-Kommunikeerder: Die d6 tesame met die klofie-webtuiste word as primêre kommunikasiekanale gebruik om met Klofie-ouers te kommunikeer. Maak asseblief seker dat u die d6 op u slimfoon en/of rekenaar het. Laai die d6-Kommunikeerder HIER af.
 • SMS: SMS-boodskappe word slegs uitgestuur vir dringende aandag. SMS’e dien nie as `n primêre kommunikasiekanaal nie.
 • E-pos: E-pos-boodskappe word dikwels gebruik om belangrike inligting aan die ouers te kommunikeer.
 • Sosiale Media: Bykomende kommunikasie – (geadministreer deur die skool) – Algemene gebeure en foto’s word op hierdie platforms geplaas. U kan op hierdie platforms die meeste skoolgebeure sien en ervaar. Gebruikers wat herhaaldelik negatiewe opmerkings maak sal geblok word. LW – Hierdie platforms word nie as primêre kommunikasiekanaal gebruik nie, maar slegs as ‘spogkanale’.
 • Facebook – Hoërskool Waterkloof (@klofies)
 • Instagram – @hsklofies

SLEGS BOGENOEMDE SOSIALE MEDIA-REKENINGE BEHOORT AAN EN WORD GEADMINISTREER DEUR HOËRSKOOL WATERKLOOF.

 • Klofieklets: Die Klofieklets word weekliks op die skool se kommunikeerder gelaai. Geen Klofieklets word meer uitgedeel nie. Ouers moet in die Klofiedagboek teken dat hulle die betrokke rondskrywe ontvang het. Rondskrywes word ook op die Klofieweb geplaas. Kwartaalliks word prestasies van personeel en leerders met die ouers gekommunikeer.
 • Klofiekan: Die skoolkoerant verskyn kwartaalliks en gee onlangse nuusgebeure weer.
 • Jaarblad: Die jaarblad verskyn elke jaar en is ‘n toonbeeld van die afgelope jaar se gebeure. Die blad bestaan hoofsaaklik uit ‘n fotobeeld van prestasies en aktiwiteite. ‘n Poging word aangewend om die blad só saam te stel dat dit as ‘n aandenking vir die toekoms gehou kan word en ook as ‘n ware uitstalvenster vir ons skool kan dien. Dit is ‘n tradisie van Hoërskool Waterkloof wat ons met trots wil voortsit, want ons glo dat elke leerder wat trots op sy skool is, ook ‘n skat van herinnering wil opbou.

HOU ASSEBLIEF DIE VOLGENDE IN GEDAGTE:

 1. Hoërskool Waterkloof gebruik nie WHATSAPP as ‘n kommunikasiestrategie nie. Daar is sekere ouers wat dit as ‘n instrument vir kommunikasie gebruik.
 2. Sommige klasverteenwoordigers gebruik dit ook tydens beplanningsfases as ‘n kommunikasiemiddel.
 3. Hoërskool Waterkloof kan nie verantwoordelikheid neem vir kommunikasie op die WHATSAPP-forum nie.
 4. Daar bestaan wel ander Hoërskool Waterkloof groepe/bladsy –  ons kan nie verantwoordelikheid neem vir die inhoud daarvan nie.
 5. Positiewe opmerkings is altyd welkom.  Wangebruikers sal blokkeer word.

Spreekure

Akademiese personeellede is Woensdagmiddae per afspraak beskikbaar vir onderhoude. Indien enige probleem wat algemene skoolsake betref, ondervind word, moet die ouer met die kind se graadhoof skakel.

Webblad

Belangrike inligting oor gebeure in en om die skool verskyn op die webtuiste. Besoek ons webblad by www.klofies.co.za.

 

Rig asseblief alle navrae aan:

Marike Scherman

012 347 0277 x 123