Koshuisfooie

Ouers is verantwoordelik vir die vereffening van die totale jaarfooi, selfs indien die leerder die koshuis gedurende die jaar verlaat. Leerders wat die koshuis gedurende die jaar verlaat, se plekke word moeilik gevul en veroorsaak dus daadwerklike koste-implikasies vir die koshuis.

Betaalprosedure: Die deposito en/of kwartaallikse bedrag kan elektronies/direk in die skoolrekening oorbetaal word.

Die bankbesonderhede is soos volg:

Hoërskool Waterkloof

Rekeningnommer: 349 01444 54

ABSA Woodlands

Takkode: 630193

Verw: Leerdernommer + KH

Indien die bedrag in paaiemente betaal word, moet ‘n maandelikse debietorder vir Januarie tot Oktober voltooi word.

Koshuis 2021: R35 500 per kind

Betaalbaar soos volg:
Deposito: R2 500.00 per kind
Maandelikse debietorder in 10 paaiemente: R3 300.00 per kind per maand
(Januarie tot Oktober)
Kwartaalliks op die eerste dag van die kwartaal 1, 2 en 3:    R11 000 per kind per kwartaal