Koshuisfooie

Ouers is verantwoordelik vir die vereffening van die totale jaarfooi, selfs indien die leerder die koshuis gedurende die jaar verlaat. Leerders wat die koshuis gedurende die jaar verlaat, se plekke word moeilik gevul en veroorsaak dus daadwerklike koste-implikasies vir die koshuis.

Betaalprosedure: Die deposito en/of kwartaallikse bedrag kan elektronies/direk in die skoolrekening oorbetaal word.

Die bankbesonderhede is soos volg:

HS Waterkloof
Standard Bank, Centurion
Tjekrekening
Takkode: 012 645
Rekeningnommer: 271 574 194
Verw: Leerdernommer + KH

Indien die bedrag in paaiemente betaal word, moet ‘n maandelikse debietorder vir Januarie tot Oktober voltooi word.

Koshuis 2024: R44 200 per kind

KOSHUIS 2024: R 44 200 PER KIND

BETAALBAAR SOOS VOLG:

DEPOSITO

R 2 500.00 PER KIND

MAANDELIKSE DEBIETORDER IN 10 PAAIEMENTE: (Januarie tot Oktober)

R 4 170 PER KIND PER MAAND

KWARTAALIKS OP DIE 1STE DAG VAN KWRTAAL 1, 2 EN 3

R 13 900 PER KIND KWARTAAL 1 , 2 en 3

BREEKSKADEDEPOSITO: SLEGS VIR NUWE LEERDERS

R 500 EENMALIG