Koshuisleiers

Hoofseun: Wesley Badenhorst
Hoofdogter:  Elreese Slabbert

Onderhoofseuns:
Nathan Anderson, Heinrich Wasserfall en Ettienne van Wijk

Onderhoofdogters:
Shiane Fouchè en Carry-Lee Knoetze 

  1. Leiers word jaarliks in ‘n demokratiese verkiesing deur die inwoners (Gr.8 – 11) en koshuispersoneel, verkies.
  2. Koshuisleiers is verantwoordelik vir algemene koshuisdissipline en moet die koshuishoof en ander personeel met die handhawing van dissipline bystaan.
  • Gebed voor elke ete en opening op Maandae oggende
  • Kontrole vir laatkommers
  • Eetsaalkontrole saam met personeellid aan diens
  • Studiediens in gange
  • Kontroleer opstaan, stiltetye en ligte uit.
  • Kamerinspeksie
  • Aantree by eetsaal voor etes.
  • Welstand van Gr.8 leerders en hulle aanpassing Indië koshuis roetine en tradisies.

3. Leiers is verantwoordelik vir die inspirering van ‘n positiewe gees onder die koshuisleerders. Hulle voorbeeld moet onberispelik wees en die respek afdwing by hulle mede-koshuisleerders sonder om populariteit na te streef.

4. Koshuisleiers help met die skep en handhawing van koshuis tradisies, sosiale aktiwiteite en geesbou in die koshuis.

5. Koshuisleiers dien as spreekbuis vir die leerders by die koshuisvader.

6. Leiers se volledige pligte en take word vervat in Addendum: Leiers