Koshuisterrein

1. Niemand mag die koshuisterrein sonder toestemming verlaat nie.

2. Geen leerder sal gedurende skooltyd toegelaat word om die koshuis te besoek nie.Die koshuis sluit soggend 07:15 tot 14:00.

3. Die woonstelle en kamers van personeel is verbode gebied. Geen leerder mag in die woonstelle of kamers kuier nie.

4. Die netheid van die koshuisterrein is vir almal belangrik! Moenie:

  • Rommel strooi of papiere ens by vensters uitgooi nie,
  • Enige meubels verwyder of beskadig nie
  • Jou eie kamer/gang moet altyd netjies gehou word.
  • Hou ook die tuine en rondom die geboue skoon

5. Pas alle koshuiseiendom op asof dit jou eie is.

6. Alle eiendom wat gebreek/beskadig word moet onmiddelik aan die personeellid aan diens gerapporteer word.

7. Alle eiendom wat deur koshuisleerders gebreek/beskadig word, sal deur die betrokke persone vervang word(sien koshuisfooie). Vandalisme sal apart hanteer word.

8. Die koshuisterrein sluit die A-krieketveld in, die boonste rugbyvelde (B- en C-velde) is nie deel van die terrein nie.

9. Leerders sal slegs toegelaat word om die skool se gimnasium te gebruik.