Musiek

Kontakpersoon: Dr. Ronelle Bosman

Kontakbesonderhede: 012 347 0277

Ons nooi almal uit om deel te word van die Musiekdepartement. Musiek is nie bloot ʼn luukse nie, maar ʼn inherente komponent van u kind se opvoeding. Ons weet dat selfdissipline ʼn inherente deel van die vak is, en dat vordering slegs moontlik is wanneer ‘n leerder ten minste vyf dae per week oefen. Onthou ook: Practice makes perfect only when the practice is perfect! Ons weet dat musiek ‘n belangrike rol speel om van u kind ‘n gebalanseerde kind te maak en daaromstreef ons na ‘n uitnemende standaard.

SKEPPENDE KUNSTE - Musiekteorie

"In terms of brain development, musical performance is every bit as important educationally as reading or writing."

MUSIEK BY HOËRSKOOL WATERKLOOF

1. SKEPPENDE KUNSTE – Musiekteorie

Skeppende Kunste bestaan volgens voorskrif vanaf 2014 uit twee kunste-komponente. By Hoërskool Waterkloof neem alle leerlinge Drama saam met Musiek.

Alle graad 8- en 9-leerders wat Musiek as deel van Skeppende Kunste neem, het twee periodes Musiekteorie per 7-dagsiklus. Benewens die kurrikulum vir Skeppende Kunste word hierdie periodes ook gebruik om algemene musiekkennis en musiekteorie (ondersteun deur klankbelewenis van verskillende style en genres) te vestig. Leerders kan sonder enige voorafkennis van Musiekteorie in graad 8 met die vak begin.

Leerders wat alreeds ʼn redelike kennis van musiekteorie het word in aparte groepe onderrig en kan aangaan op die vlak wat hulle reeds bereik het, binne redelike perke. Die skool se beleid aangaande musiekteorie kan by mev Ciska Spelt aangevra word, 012 347 0277.

Ons weet dat Musiekteorie slegs lewendig vir u kind word wanneer hy/sy ʼn instrument bespeel. Daarom ontvang alle leerders ook individuele onderrig in ‘n musiekinstrument van hulle keuse, en is dit verpligtend om Musiek prakties as verrykingsvak saam met Skeppende Kunste (Musiek) te neem. Die Musiekdepartement beskik oor vaardige onderwysers in alle instrumente.


2. PRAKTIESE MUSIEK – Graad 8 en 9

Alle leerders wat Skeppende Kunste Musiek neem, moet ook Musiek prakties as verrykingsvak neem.  ‘n Heffing van R340.00 per maand oor 10 maande is betaalbaar vir hierdie vak en leerders ontvang dan individuele lesse gedurende of na skoolure. ‘n Beperkte aantal instrumente is beskikbaar by die skool en word teen ‘n billike tarief uitverhuur.

Instrumente wat aangebied word is die volgende:

·       Klavier

·       Strykinstrumente (viool, altviool, tjello, kontrabas)

·       Houtblaasinstrumente (fluit, klarinet, saxofoon, hobo, fagot)

·       Koperblaasinstrumente (trompet, Franse horing, tuba, eufonium, tromboon)

·       Klassieke en elektriese ghitaar

·       Tromstel

·       Sang

Leerders wat nie hierdie opsie wil uitoefen nie, kan privaatonderrig op eie tyd en onkoste reël, of kan teen ‘n billike tarief by die musieksentrum inskryf vir onderrig in een of meer instrumente en musiekteorie. Die musieksentrum funksioneer apart van die kurrikulêre Musiekdepartement en musieksentrum-ure is daagliks tussen 14:00 en 18:00.

Mnr. Joryn van Staden is die sentrumbestuurder, en sy e-posadres is joryn.vanstaden@klofies.co.za


3. MUSIEK – Graad 10 – 12

Nuwe leerders wat musiek as vak vanaf graad 10 wil neem, sal gekeur word op grond van beide teoretiese en praktiese standaard. Geen nuwe leerder sal aanvaar word vir die senior fase sonder vooraf keuring nie.

Graad 9 Waterkloof-leerders sal op grond van hulle Junie-uitslae gekeur word om Musiek as vak te neem. Die afsnypunt vir toelating is 60%.

Alle graad 10 en 11-musiekleerders neem deel aan die tabletinisiatief wat vanaf 2013 ingestel is. Vir graad 8 tot 12 word aantekeninge, handboeke en ekstra hulpmiddels deur musiekpersoneel opgestel en op die e-leerstelsel geplaas.  Alle elektroniese leermateriaal is via IT Schools beskikbaar, en addisionele handboeke by die Klofie boekwinkel.

Die drie voltydse personeellede is verantwoordelik vir teoretiese en praktiese komponente, en deeltydse personeel word verder ook vir praktiese onderrig betrek.


4. KONSERTE EN OPTREDES

Alle musiekleerders word verplig om tydens die musiekoueraande, waarvan daar een per jaar per graadgroep gereël word, op te tree. Hierdie oueraande word formeel geassesseer en vorm deel van die kwartaalpunt vir praktiese onderrig.

Ander konserte wat vir die jaar beplan word, sal op die skool se jaarprogram verskyn, en sluit in die jaarlikse Promenadekonsert, Tres Scholarum (gesamentlik met Die Hoërskool Menlopark en Hoërskool Garsfontein) asook die Affies-derby waartydens die skole se beste musiekitems uitgeruil word.

U kind het geleentheid om as leerder van Hoërskool Waterkloof Musiek in uitnemende vorm te beleef, en ons moedig u en u kind aan om deel te word van ‘n opwindende departement.


5. ORKES- EN ENSEMBLEGELEENTHEDE

Daar is verskeie groot groepe by Hoërskool Waterkloof:

·       Konsertorkes (oefen Dinsdae en Donderdae na skool);

·       Strykkwartet (oefen gedurende skoolure);

·       Ghitaarensemble (oefen Maandae na skool);

·       Jazz-ensemble (oefen na skool)

Musiekleerders word verder by kleiner ensembles betrek, en deelname aan Eisteddfods en die SAVMO Nasionale Ensemblekompetisie word ondersteun. Meer volledige inligting aangaande hierdie groepe is by die musiekdepartement beskikbaar. Verder bied die skool heelwat ander konserte, soos die Promenadekonsert in Augustus en die Tres Scholarum (saam met Hoërskool Garsfontein en Die Hoërskool Menlopark) aan.


6. MUSIEKSENTRUM

Die musieksentrum word as privaatsentrum op die skoolterrein bedryf en staan onder die bestuur van mnr. Joryn van Staden. Alle ouderdomsgroepe, vanaf kleuters tot volwassenes, kan onderrig in praktiese en teoretiese komponente ontvang. Fooie is tussen R600 en R1 200 per maand oor 10 maande (afhangend van die lengte van die les).

 
Kontak mnr. Van Staden vir verdere navrae:
012 347 0277
joryn.vanstaden@klofies.co.za


7. TEN SLOTTE

Musiek is nie bloot ʼn luukse nie, maar ʼn onontbeerlike komponent van elke kind se opvoeding. Uitblinkers in Musiek is gewoonlik ook akademiese uitblinkers!

Navorsing wêreldwyd het getoon dat musiek ‘n belangrike rol speel in ‘n gebalanseerde opvoeding en daarom streef ons na ‘n uitnemende standaard.

Personeel:

 • Departementshoof: Dr. Ronelle Bosman (fluit, klavier, Musiekteorie, Algemene Musiekkennis, ensembles, begeleiding)
 • Me. Jo Ferreira (klavier, Jazz klavier, Musiekteorie, Algemene Musiekkennis)
 • Me. Elri Erwee (sang, Musiekteorie, Algemene Musiekkennis)
 • Mnr. Joryn van Staden (viool, altviool, fagot, Musiekteorie, strykkwartet, sentrumbestuurder)
 • Me. Ilse Roos (klassieke ghitaar, klavier, Musiekteorie)
 • Me. Irma Stimie (klavier, fluit, Musiekteorie)
 • Mnr. Vladimir Ivanov (viool, altviool)
 • Me. Toni Ivanova (tjello)
 • Me. Marike Prins (kontrabas)
 • Me. Andrea Racionzer (hobo)
 • Mnr. Len Müller (saxofoon en klarinet)
 • Mnr. Andrew Strugnell (koperblaasinstrumente)
 • Mnr. Dillon van der Merwe (klassieke ghitaar)
 • Mnr. Waldo van der Linde (elektriese ghitaar)
 • Mnr. Pieter Botha (drumkit)