Naskoolsentrum

Die naskoolsentrum het sy deure op 12 Januarie 2011 geopen. Daar is tans 54 leerders wat van die naskoolfasiliteite gebruik maak. Die naskool word deur me. Erika Denysschen bestuur. Sy beskik oor onderwysopleiding en -ervaring en het al haar eie besigheid bedryf en het reeds ervaring by ‘n naskoolsentrum opgedoen. Me. Erika Denysschen sal saam met vier senior studente (tutors) en ‘n algemene assistent vir die totale bestuur en funksionering van die naskoolsentrum verantwoordelik wees.

Dit is die skoolbestuur se oogmerk om ‘n volledige en professionele diens aan ons gemeenskap beskikbaar te stel. Leerders sal in die bestaande sportklubhuis ontspan en in die onderriglokaal die geleentheid hê om onder toesig en met die hulp van personeel te leer of huiswerk te doen. Die fasiliteit is met die nodige meubels, klankstelsel, rekenaars, internettoegang en studieruimte toegerus om ‘n gestruktureerde, maar huislike omgewing te skep.

Dagprogram

13:30 – 14:00  Etenstyd (Eie kos of koop iets te ete by die snoepie)

16:15 – 17:00  Studie

17:00   Amptelike sluittyd vanaf Maandag tot Vrydag

Enige leerder wat nog later vir ouers moet wag, moet by die sporthek in die skoolterrein wag.

Twee tutors, wat senior voorgraadse studente is, is elke middag beskikbaar om te help met huiswerk, toesig en algemene kontrole van leerders.  Die personeel by die naskool poog regtig dat leerders hulle huiswerk sal voltooi.

Sportbywoning geskied volgens die skoolprogram en naskoolleerders moet hiervoor uit- en inteken by die naskool.  Hierdie uit- en intekenlyste word streng bygehou en nagegaan.  Toesig oor klere en skooltasse is hier baie belangrik.  Dit is veilig by die naskool tot ná sportoefening.

Leerders teken self uit en stap na die sporthek waar ouers hulle afhaal.

Registrasie van leerders kan by die finansiële kantoor by me. Junel van Staden gedoen word.

Die naskool is alle skooldae oop, maar nie gedurende vakansies of op publieke vakansiedae nie.

Internetfasiliteite is gratis beskikbaar vir die leerders om take te doen en inligting te bekom.  ‘n Drukker (nie kleur) is ook vir hierdie doel beskikbaar.

Naskoolbestuurder

Me. Erika Denysschen

012 347 0277

Vir enige navrae ten opsigte van die naskoolsentrum, kan u gerus die volgende persone kontak:

Rekenings: Me. Junel van Staden

(012) 347 0277 x 218

Bestuurder en navrae: Me. Erika Denysschen

082 784 3347

Skoolkontak: Me. I. Knoetze (012) 347 0277