Noodhulp

  • Noodhulp met ‘n toegeruste “First Aid Post” is vir beserings by die bane beskikbaar.
  • Skakel Annemie Klopper vir enige navrae by 082 490 3519.
  • Spelers is vir hulle eie pleister en strapping verantwoordelik.
  • Strapping kan by die “First Aid Post” gekoop word.  (Spesiale aanbiedings is aangeheg.)
  • ‘n Mediese dokter is aan diens vir die duur van die netbalfees.  Alle beserings sal volgens die skool se mediese regulasies en beleid deur Hoërskool Waterkloof se mediese span bestuur word,
  • ‘n Ambulans, Emer-G-Med, sal vir afvoere na ‘n hospitaal (indien nodig) op bystand wees.
  • Fisioterapeute sal ook aan diens wees. Behandeling tkan by hulle bespreek word.
  • Footworx sal ‘n stalletjie beman waar stutte, ens. kontant of deur middel van mediese fondse te koop aangebied sal word.