Notas aan ouers

a. Maak seker dat jou kind op TEAMS geregistreer is.
b.Gee jou kind leiding om BEPLANNING vir die week te doen; met verwysing na die dagbeplanner soos in die Klofiedagboek vervat asook bostaande weeklikse rooster.
c. Ons het juis besluit om NIE ‘n daaglikse vaste rooster te volg nie.  Sodoende het die kinders ‘n bietjie meer vryheid om self te beplan en te werk, maar nog steeds binne ‘n raamwerk.
d. LW: Daar is huishoudings waar ‘n paar kinders gelyktydig die tegnologie in die huis moet gebruik. Dit was een van die redes waarom ons ‘n weeklikse rooster volg, sodat kinders kan werk soos dit in hul huishoudings geakommodeer kan word.
e. Sommige leerders het slegs “night owl data” tot hulle beskikking.
f. Elke vak maak van sy eie metodes gebruik om die virtuele klasse te bestuur:

  • Verstaan vakke soos Wiskunde , Wetenskap en Rekeningkunde:
  • Van die seniorklasse is lewendige klasse wat op TEAMS gefasiliteer word of ‘n “skakel” van ‘n les waarna gekyk kan word.
  • Dit word wel ook opgeneem en op TEAMS gestoor sodat u kind later weer na die les kan gaan kyk. Indien u kind nie die tyd of les kon meemaak nie, kan u kind later self daardeur werk.
  • Kinders moet saam met die onderwyser deur die video’s werk om die klasse te volg.
  • Indien huiswerk gegee word, moet die kinders dit doen om met ‘n volgende videoles te kan voortgaan.
  • Die voordeel hiervan is dat u kind die videoles kan stop, terugspeel en weer kyk.
  • Ander vakke wat nie nodig is vir videolesse nie, maar waar daar wel ander video’s of materiaal gelaai word, moet op dieselfde manier hanteer word.
  • Sommige van die vakke is bloot net teorie, en kinders kan self daardeur werk. Instruksies word deur onderwysers op TEAMS gelaai. Die kinders moet dit net volg en uitvoer
  1. Indien daar navrae is: Alle e-posadresse van die departementshoofde is op die weeklikse rooster verskaf. Stuur gerus ‘n e-pos of kommunikeer deur middel van ‘n “PRIVATE CHAT” op TEAMS met die onderwyser vir enige werk wat onduidelik is of wat nie deur u kind verstaan word nie.
  2. Ons nooi u ook uit om vir ons terugvoer te gee oor die uitdagings wat u ervaar sowel as voorstelle om dit te verbeter.