NUWE LEERDERS 2022 – GRAAD 9 TOT 12

DINSDAG 11 JANUARIE 2022

Om seker te maak dat jy gemaklik inskakel by die skool en jou eerste ervaring vir altyd positief sal onthou, nooi ons jou om die dag voor die skool begin ‘n oriënteringsessie by te woon. Tydens dié sessie gaan ons jou wys waar alles is en ‘n oorsig gee oor die skool se reëls en aktiwiteite. Ons wil graag hê dat jy vanaf dag een tuis sal voel by die Kloof.

Sit hierdie sommer nou al in jou dagboek:

DATUM:              DINSDAG 11 JANUARIE 2022.   

TYD:              10:00 tot 12:00 (ons wil stiptelik om 10:00 met die program begin so arriveer asseblief betyds).     

PLEK:             Hoërskool Waterkloof – ontmoet by die sporthek (naby die koshuis se donkie)           

DRAG:            Informeel, gemaklik  

PROGRAM:  

09:45 – 09:55:                    Aankoms by die skool (sporthek).  Ontmoet juffrou Louri Gray by die sporthek. Skandering van leerders vind plaas (vul asseblief die COVID 19- TOEGANGSVORM vooraf in deur die onderstaande skakel te volg EN onthou ook jou masker)!
10:00 – 10:30:                    Verwelkoming deur die hoof, graadhoofde, hoofseun en hoofdogter.
10:30 – 12:00:                    Belangrike inligting word deurgegee asook ‘n oorsig van alle aktiwiteite. Toer deur die skool. Geleentheid vir interaksie en vrae.
12:00:                                   Sessie verdaag.

COVID 19-TOEGANGSVORM: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDpc7rEU0LSIPjesfO1WWb1aC5gLYwKXvN72MqWdl9fYI8IQ/viewform

SLEGS LEERDERS SAL TYDENS HIERDIE SESSIE TOEGELAAT WORD.

Bevestig asseblief voor of op Vrydag 7 Januarie 2022 of jy dié sessie gaan bywoon by louri.gray@klofies.co.za. Ons sien uit na jou terugvoer en hoop om jou op 11 Januarie 2022 te sien!