Ondersteuningsdienste

OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE
Michelle van der Merwe
michelle.vdmerwe@klofies.co.za

Terapeutiese Intervensies

 • Ondersteun leerders met skolastiese en emosionele probleme.
 • Ondersteun leerders met vakkeuse en beroepskeuses.
 • Intensiewe terapie ten opsigte van ernstige emosionele probleme.

Assesserings

 • Graad 9: Vakkeuse-assesserings

OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE
Johan Louw
johan.louw@klofies.co.za

Terapeutiese Intervensies

 • Ondersteun leerders met skolastiese en emosionele probleme.
 • Ondersteun leerders met vakkeuse en beroepskeuses.
 • Intensiewe terapie ten opsigte van ernstige emosionele probleme.


ONDERWYSSPESIALIS
Anita Boonzaaier
anita.boonzaaier@klofies.co.za

Leerderondersteuning

 • Studieleiding en -vaardighede.


GEREGISTREERDE BERADER
Maretha Smit
maretha.smit@klofies.co.za

Intervensie

 • Studieleiding en –ondersteuning.
 • Motivering
 • Studiemetodes
 • Berading