COVID-19

ONDERSTEUNINGSGROEP: VOEDSELNOOD

Met die verlengde inperking is daar gesinne wat swaarkry vanweë salarisse wat nie ontvang is nie of ‘n verminderde salaris.
Indien enigiemand bewus is van gesinne waar daar voedselnood is, kan me. Johandri Kriek by johandri.v@klofies.co.za gekontak word.

‘n Ondersteuningsgroep, bestaande uit ouers van die skool wat graag wil help, is gestig. Indien daar nog ouers is wat wil betrokke raak by die ondersteuningsgroep, kan hulle me. Johandri Kriek.

Indien daar iemand is wat ‘n donasie wil maak, kan dit by die onderstaande bankrekening inbetaal word:

Hoërskool Waterkloof
Rekeningnommer: 271 574 194
Standard Bank, Centurion
Takkode: 012 645
Verwysing: Klofiespens

Ons wil baie dankie sê vir almal se skenkings en bydrae tot die Klofiespens-fonds!

TAKNOODFONDS