Perdry

Kontak besonderhede:

Tel: 012 347 0277

E-pos: klofiesperdry@gmail.com

Onderwyser verteenwoordigers: Ina Davies en Annemarie Grobler

Facebook: https://www.facebook.com/klofie.perdry

Die Klofie-ruiters het gewoonlik hulle eie perde of huur perde by ‘n stal. Afrigting vind individueel plaas waar elke ruiter sy eie afrigter by sy eie stal het. Klofies se perdryklub het aansienlik uitgebrei en kan ruiters nou aan meer klasse deelneem. Die perdryklub het opgeskuif na ‘n hoër kategorie en neem nou saam met Hoërskool Garsfontein en Die Hoërskool Menlopark deel. Indien ruiters aan SANESA se Core League asook ander dissiplines deelneem, verkry die ruiters skoolpunte. Ruiters kan dan ook kwalifiseer vir toekennings soos kleure, erekleure, pennings asook ruiter van die jaar.

Deelname aan SANESA Kompetisies

Hoërskool Waterkloof is bevoorreg om sowat 31 geregistreerde ruiters te huisves.  Die ruiters neem vir hulle skool onder die vaandel van SANESA deel wat erken word deur die SAEF -South African Equestrian Federation. Ons wys graag ons staal by die kwalifiseerders en probeer om aan soveel as moontlik klasse, soos deur SANESA beplaal, deel te neem sodat ons span maksimum punte kan kry.

Ons gee graag erkenning aan ons ruiters tydens ons jaarlikse Ruiter Afsluitingsfunksie.  Verlede jaar het elke ruiter ook merietesertifikate van prestasies ontvang en trofees is uitgedeel aan uitmuntende ruiters wat besondere hoë punte by SANESA behaal het.   Die skool gee ‘n persentasie van die jaarlikse inskrywingsgelde tydens die jaarafsluiting aan ruiters terug wat aan al die kwalifiseerders in haar/sy dissipline deelgeneem het.

Ons Erekode

Ek onderneem om my te gedra soos dit pas by iemand wat die sport van konings beoefen:

  • Om die belange van my perd eerste te plaas.
  • Om my waardig binne én buite die arena te gedra wat dade, taalgebruik en kleredrag betref.
  • Om die belange van my span en skool eerste te stel en derhalwe alle reëls stip en getrou na te kom.
  • Om onbaatsugtig en hulpvaardig op te tree, opdragte uit te voer en te alle tye verskoning, in geval van afwesigheid, aan te bied.
  • Om altyd te onthou dat dit ‘n voorreg is, en nie ‘n reg nie, om aan hierdie sportsoort deel te neem. 

*Raadpleeg asb. die d6-Kommunikeerder vir opgedateerde en gereelde inligting i.v.m datums.-