Redenaars

BESKRYWING
Dit is geen geheim dat redenaars leerders se selfvertroue, kritiese denke en redenasievermoë ontwikkel nie. Omdat dit ‘n vaardigheid is wat leerders in die toekoms gaan gebruik, wil ons graag soveel moontlik leerders die geleentheid bied om hierdie vaardighede te ontwikkel. Daarom neem ons aan verskeie redenaarskompetisies deel. Ons neem aan die voorbereide, onvoorbereide, individuele, span-, Afrikaans- en Engels-afdelings deel.

DOELWITTE
Ons doelwitte is om aan te hou presteer by die redenaarskompetisies waaraan ons tans deelneem.

WIE RIG ONS AF?
Afrikaans Departement
Engels Departement

KOMPETISIE DEELNAME

  • ATKV-redenaars
  • Van Huyssteens Oratorsfees
  • Oppie Tong Af-redenaars
  • ATKV DigiSpanPraat
  • Interskole Redenaars


OEFENTYE
Daar is nie vasgestelde oefentye nie. Elke spreker of span en afrigter bepaal hulle eie oefentye.

SPESIALE VEREISTES
Om vir die ATKV-redenaars uit te dun, moet leerders ‘n voorbereide toespraak oor een die ATKV-temas lewer wat aan die ATKV se vereistes voldoen.

ADDISIONELE KOSTES
Inskrywingsfooie vir ATKV-redenaars, Van Huyssteens Oratorsfees en Oppie Tong Af word deur die skool betaal.

NAVRAE
Annuska Pretorius
annuska.pretorius@klofies.co.za