Robotika

Robotika word as ‘n keusevak in graad 8 en 9 aangebied. Leerders leer die volgende vaardighede aan:

  1. Meganika en bou van ‘n basiese robot;
  2. Programmering deur middel van Mindstorms in graad 8 en JAVA in graad 9;
  3. Die gebruik van sensors.

Alle leerders is welkom om by die naskoolse robotikaklub aan te sluit. Hier kry leerders die geleentheid om aan FTC (ontwerp, CAD, 3D printing, konstruksie en programmering van groter robotte), FLLWRO en ons eie Klofie Robot-kompetisie deel te neem.

Alle voormalige jong ingenieurs in wording kan gerus vir mnr. Jaco van Wyk kontak by jaco.robotika@klofies.co.za.