Skakeling

  1. Die skoolhoof bly verantwoordelik vir die hele koshuis met al die fasette en dra dus almal se belange op die hart.
  2. Hy delegeer sekere magte aan die koshuishoof en dié weer sekere magte en pligte aan die koshuispersoneel en koshuisleiers.
  3. ‘n Probleem sal dus eers deur die diensdoenende personeel hanteer word voordat dit na die koshuishoof of hoof verwys word.

Die krag van ‘n koshuis lê in ‘n ferme, dog rustige dissipline en gesamentlike strewe na Klofietrots.